Teoretická skupina, katedra fyziky FEL ČVUT

Seznam členů

  1. Petr Kulhánek
  2. David Břeň
  3. Martin Vít
  4. Antonín Krpenský

LD, Runaway a my

2017 Martin Štencl: Runaway Electrons, diplomka Stáhni
2016 Delong, Beňo, Břeň, Kulhánek: Poznámky k relativistickému pohybu ubíhajících elektronů v rovnoběžném elektrickém a magnetickém poli Stáhni
2016 Petr Kulhánek: Abrahamova-Lorentzova a Lorentzova-Diracova rovnice. Poznámky k odvození + různé tvary Stáhni
2016 Vojta Delong: Zářivé řady – využití řad pro řešení LD rovnice Stáhni
2016 Radek Beňo: Bezrozměrná simulace, výchozí rovnice Stáhni
2016 Petr Kulhánek: Katedrální seminář, pptx Stáhni
2015 Vojta Delong: Gyrační poloměr jako invariant relativistického pohybu nabité částice v konfiguraci rovnoběžného konstantního vn ejšího elektromagnetického pole; důkaz invariance Stáhni
2015 Martin Žáček: Gyrační poloměr z adiabatických invariantů Stáhni

Runaway elektrony, publikace

2017 E. V. Oreshkin et al.: Parameters of a runaway electron avalanche; PHYSICS OF PLASMAS 24, 103505 (2017) Stáhni
2016 Ola Embr eus: Effect of bremsstrahlung emission on runaway electrons; REM 2016 Stáhni
2016 Chang Liu et al.: Cherenkov Radiation energy loss of runaway electrons; REM 2016 Stáhni
2016 Adam Stahl: NORSE A non-linear relativistic solver for runaway dynamics; REM 2016 Stáhni
2016 Alain J. Brizard: Variational formulation of a kinetic-MHD model for relativistic runaway electrons; REM 2016

Alain J. Brizard: Alain J. Brizard: Variational Formulations of Exact and Reduced Vlasov-Maxwell Equations; ArXiv 2004, vysvětlení pojmů pro prezentaci REM
Stáhni
Stáhni
2015 Ondřej Ficker: Generation, losses and detection of runaway electrons in tokamaks; diplomka, výchozí přehled Stáhni
2015 Allen Boozer: Theory of runaway electrons in ITER: Equations, important parameters, and implications for mitigation; Physics of Plasmas 22, 032504 (2015) Stáhni
2015 Adam Stahl: Progress from the Chalmers group; REM Meeting Stáhni
2015 Alain Brizard: Guiding-Center Radiation-Reaction Force For Relativistic Runaway Electrons in Nonuniform Magnetized Plasmas; REM Meeting Stáhni
2015 J. Decker: Bump formation in the runaway electron tail; ArXiv Stáhni
2014 Jan Mlynář: Some preliminary results from the first RE campaign on COMPASS; 2nd Chalmers meeting Stáhni
2014 Jian Liu: What is the fate of runaway positrons in tokamaks?; Physics of Plasmas Stáhni
2013 T. Fulop: Ion Runaway in Lightning Discharges; PRL Stáhni
2012 T. Fulop: Runaway Positrons in Fusion Plasmas; PRL Stáhni
2010 Hammond: Relativistic Particle Motion and Radiation Reaction in Electrodynamics; EJPT Stáhni
1995 Roger Jaspers: Relativistic Runaway Electrons in tokamak plasmas (disertace, pěkný přehled) Stáhni

LD rovnice, teorie

2015 Oca: Newton-like equations for a radiating particle; Phys. Rev. D;
řada pro LD rovnici
Stáhni
2014 Andrew M. Steane: Reduced-order Abraham-Lorentz-Dirac equation and the consistency of classical electromagnetism; AJP Stáhni
2013 Noble: A kinetic model of radiating electrons; J Math Phys  Stáhni 
2013 Nakhleh: The Lorentz-Dirac and Landau-Lifshitz equations from the perspective of modern renormalization theory; AJP  Stáhni 
2013 Kazinski: Radiation of de-excited electrons at large times in a strong electromagnetic plane wave; Annals of Physics  Stáhni 
2011 Kazinski: Asymptotics of physical solutions to the Lorentz-Dirac equation for planar motion in constant electromagnetic fields; PR  Stáhni 
2000 Ibison: Relativistic integro-differential form of the Lorentz-Dirac equation in 3D without runaways; J. Phys A; stará řada pro LD  Stáhni 
1999 Poison: An introduction to the Lorentz-Dirac equation; ArXiv, přehledné odvození  Stáhni 
1938 Dirac: Classical Theory of Radiating Electrons  Stáhni 
1905 Abraham: Elektromagnetische Theorie der Strahlung  Stáhni 

Minulost, pár pěkných obrázků

AuroraZatmění SlunceDisperzní relacePlachetnice
PICRekonekce

  1. Ukázka rozložení snímku polární záře do tří barevných kanálů. Nejvíce je patrná zrnitost v červené barvě (vlevo), méně pak v modré barvě (vpravo). V zeleném kanálu (uprostřed) se zrnitost téměř neprojevuje. Snímek byl pořízen 18.9. 2002 v 0:52 SEČ v horách Skjormdalen na diapozitivní materiál Kodak EPL 5075, citlivost 400 ISO. Doba expozice 20 s, clona 2,2. Expedice Aurora.
  2. Kompozitní snímek koróny Slunce složený z pěti snímků. Ostrá hrana ve vnitřní koroně odpovídá pohybu Měsíce za cca 3 minuty zatmění. Na snímku jsou proto vidět i protuberance pozorovatelné při začátku zatmění (vlevo nahoře) a i při konci zatmění (vpravo dole). Snímky byly přidány po mezikružích pomocí Gaussova radiálního filtru. Výsledná kompozice byla zpracována metodou radiální masky. Turecko 29. 3. 2006, 36°49.936′ N, 31°25.680′ E.
  3. Větve disperzní relace chování dvousložkového plazmatu v magnetickém poli. Imaginární části větví disperzní relace jsou zodpovědné za rozvoj nestabilit v plazmatu a pro různé aplikace je důležitá nejvyšší hodnota imaginární části (koeficient nárůstu nestability).
  4. Laboratorní modul Plachetnice určený pro výuku. Jde o virtuální modul, na kterém se student seznámí s gravitačními i negravitačními pohyby ve sluneční soustavě a pochopí princip sluneční plachetnice.Součástí úlohy jsou texty s vysvětlením sil působících na plachetnici a se základním principem numerické integrace pohybových rovnic.
  5. Grafické rozhraní vyvíjeného programového balíku PIC (Particle in Cells) pro sledování plazmatu. Balík řeší pohyb jednotlivých částic plazmatu a výpočet polí na předem dané mříži. Uživatelské prostředí umožňuje nejenom zobrazení částic a polí, ale i nahrání videa vývoje plazmatu ve výpočetní oblasti.
  6. Ukázka vzniku turbulentních struktur na hranici plazmového vlákna. Výpočet byl prováděn metodou PIC, pole jsou zobrazena metodou LIC (Line Integral Convolution). V označených místech dochází k přepojení (rekonexi) magnetických indukčních čar.
Aldebaran Homepage