Kontakt

Spolek ALDEBARAN GROUP FOR ASTROPHYSICS (zkratka AGA) má za hlavní cíl propagaci astrofyziky a fyziky plazmatu, včetně vydávání tiskových materiálů a knih z této oblasti. Spolek byl založen v roce 2002. Jádrem spolku je skupina lidí z katedry fyziky FEL ČVUT. Stejnojmenný server ALDEBARAN je provozován jako výukový server katedrou fyziky FEL ČVUT v Praze a spolkem AGA a existuje od roku 2000. Pokud nám chcete napsat své náměty a připomínky nebo jen vyjádřit svou podporu, učiňte tak v sekci Kniha návštěv nebo pište na aldebaran@aldebaran.cz.

Aldebaran

Kontaktní informace:
Název: Aldebaran Group for Astrophysics
Právní forma: zapsaný spolek
Spisová značka L 12416 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo: Nový lesík 21, 162 00 Praha 6
IČO: 26551772
DIČ: CZ26551772
Účet: FIO, V Celnici 1028/10, Praha 1;
Nejsme plátci DPH

Číslo účtu Česká republika (Kč): 2000067407/2010,
IBAN: CZ0720100000002000067407
SWIFT: FIOBCZPPXXX

Číslo účtu Slovenská republika (€): 2000067407/8330
IBAN: SK1883300000002000067407
BIC/SWIFT kód: FIOZSKBAXXX

Logo spolku: cdr, ai, pdf, wmf, gif

Prezident spolku: prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.
email: kulhanek@aldebaran.cz
telefon: 603 179 124

Astronomické informace
Mgr. Jakub Rozehnal
email: rozehnal@observatory.cz
tel.: 257 320 540

Tištěné materiály, CD a knihy
Ing. Martin Batelka
email: batelka@aldebaran.cz
objednávky materiálů a knih: batelka@aldebaran.cz
telefon:731 949 194

Aldebaran Bulletin
Ing. arch. Ivan Havlíček
email: havlicek@aldebaran.cz
email: bulletin@aldebaran.cz (dotazy k bulletinům)
telefon: 777 977 720

Chod serveru
Ing. Jan Pašek, PhD., Ing. Tomáš Hála
email: pasek@aldebaran.cz
telefon: 224 352 321

 

Vedení spolku (2022–2025)

Petr Kulhánek

Petr Kulhánek

Narodil se v roce 1959. Vystudoval MFF UK, obor teoretická fyzika. Je profesorem aplikované fyziky, zabývá se teorií fyziky plazmatu a numerickými simulacemi. Vede skupinu Teorie plazmatu. Vyučuje na FEL a na FJFI ČVUT v Praze. Je zaměstnancem Hvězdárny a planetária hl. města Prahy. Koordinuje myšlenkovou náplň serveru, stál u zrodu spolku. Prezidentem spolku byl od roku 2002 do roku 2008 a od roku 2012 do roku 2017. Prezidentem spolku byl opětovně zvolen pro období 2022 až 2025.
 


Jakub Rozehnal

Jakub Rozehnal

Narodil se v roce 1975. Je ředitelem Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy. Dlouhá léta se podílí na organizaci Astrosoustředění a práci spolku. Je autorem řady bulletinů a textů na serveru Aldebaran. Prezidentem spolku byl od roku 2009 do roku 2011 a od roku 2018 do roku 2021. V roce 2009 ukončil studia na MFF UK, obor astronomie, v roce 2021 dokončil doktorské studium. Je členem  Rady spolku.
 


Lenka Soumarová

Lenka Soumarová

Je zaměstnankyní Štefánikovy hvězdárny v Praze na Petříně. Dlouhá léta se podílí na práci spolku, zejména na organizaci Astrosoustředění. Zúčastnila se mnoha akcí pořádaných spolkem. Je pokladnicí a současně pokladem spolku. Je členkou Rady spolku. Každoročně píše přehled astronomických úkazů na daný rok. Vystudovala astronomii na MFF UK.
 


Ivan Havlíček

Ivan Havlíček

Narodil se v roce 1963. Vystudoval architekturu. Podílí se na činnosti Hvězdárny ve Zlíně a Zlínské astronomické společnosti. Pro spolek ALDEBARAN začal pracovat od jeho vzniku. Pomáhá s tvorbou www stránek a intenzivně se podílí na psaní Aldebaran Bulletinu. Podílí se na přednáškách na Astrosoustředěních. U tištěných materiálů má na starosti grafickou úpravu a kreslí obrázky do publikací vydávaných spolkem. Od roku 2012 je členem Rady spolku.
 


Jan Pašek

Jan Pašek

Narodil se v roce 1974. Vystudoval FEL ČVUT v Praze. V roce 2008 dokončil doktorské studium na katedře fyziky. V rámci doktorského studia řešil statistické modely plazmatu. Má na starosti bezchybný chod serveru, stará se o hardware i software již od vzniku serveru v roce 2000, bez něho by server nikdy nevznikl. Zúčastňuje se expedic a dalších akcí pořádaných spolkem. Dlouhá léta byl pokladníkem spolku a členem Rady spolku. Je jedním ze čtyř zakládajících členů spolku. Jeho klid i ve vypjatých situacích mu lze jen závidět.
 


Členové spolku (abecedně)

Martin Batelka

Martin Batelka

Členem ALDEBARANU se stal v roce 2009. Pravidelně se zúčastňoval akcí spolku ještě před vstupem. Napsal některé Aldebaran bulletiny. Má na starosti sazbu textů, které vydává spolek, a obchodní agendu spojenou s nakladatelskou činností.
 


Radek Beňo

Radek Beňo

Narodil se v roce 1985. Vystudoval FEL ČVUT v Praze, kde je v současnosti doktorským studentem. Navštěvoval kurz teoretické fyziky na FEL. Zajímá se o astronomii a matematické modelování. Pomáhá s korekturami a sazbou textů. Podílí se na psaní bulletinů. Zúčastňuje se pravidelně akcí pořádaných spolkem, především pak expedic. Členem spolku je od roku 2013.
 


 David Břeň

David Břeň

Narodil se v roce 1969. Vystudoval MFF UK, obor teoretická fyzika. V roce 2004 úspěšně ukončil doktorské studium na téma záření plazmového vlákna. Pracoval na katedře fyziky FEL ČVUT v Praze. Nyní je zaměstnán na katedře fyziky FJFI. Má dětí jako smetí, a proto je nelze spočítat. Než ho děti pohltily, zúčastňoval se mnoha akcí Aldebaranu. Je jedním ze čtyř zakládajících členů spolku. Byl členem Rady spolku do roku 2014.
 


Tomáš Coufal

Tomáš Coufal

Narodil se v roce 1993. Je studentem FIT VUT v oboru Bioinformatiky a Biocomputingu, zároveň pracuje jako programátor. Často se tváří, že nemá na nic čas. Rád by napsal, že se podílí na činnosti Hvězdárny Zlín, ale svědomí mu to nedovolí. Aldebaran pravidelně oblažuje svou přítomností na Astrosoustředěních a expedicích. Členem spolku je od roku 2017.
 


Tomáš Faflík

Tomáš Faflík

Narodil se v roce 1985. Vystudoval FEL ČVUT v Praze. Nyní pracuje jako programátor. Zúčastňuje se akcí pořádaných spolkem a pomáhá s prodejem knih. Členem spolku je od roku 2015.
 


Tomáš Hála

Tomáš Hála

Narodil se v roce 1982. Vystudoval FEL ČVUT v Praze. Pro spolek ALDEBARAN začal pracovat v roce 2003. Podílí se na tvorbě www stránek, připravil novou verzi fóra a sekci GLOSÁŘ, je autorem glosářových bublin. Podílel se na tvorbě Aldebaran Bulletinu. Je jedním ze dvou administrátorů serveru.
 


Klára Hálová

Klára Hálová

Studovala chemii na VŠCHT. S Aldebaranem se potkala na expedici v jihoafrickém Bloemfontein v roce 2002. Od té doby se pravidelně zúčastňuje akcí spolku, zejména expedic za zatměními. Členkou spolku je od roku 2003. Je manželkou Tomáše Hály.
 


Daniel Handl

Daniel Handl

Narodil se v roce 1970. Během bouřlivého mládí v 90. letech nakousl studium na FJFI, FSI a FA ČVUT. Od té doby je věčným studentem rozličných věd a umění. V posledních době se také věnuje natáčení kvalitních vysokoškolských přednášek (www.vsprednasky.cz). Členem spolku je od roku 2018.
 


Vavřinec Havlíček

Vavřinec Havlíček

Narodil se v roce 1987. Podílí se na činnosti Hvězdárny ve Zlíně a Zlínské astronomické společnosti. Se spolkem ALDEBARAN spolupracuje od jeho vzniku. Pomáhal s tvorbou Aldebaran bulletinu. Je členem Burgundské astronomické společnosti (SAB) a Zlínské astronomické společnosti (ZAS). Zúčastňuje se některých akcí spolku, pomáhá s distribucí některých publikací. Někdy se cítí tak, jako by byl v Turecku.
 


Miroslav Havránek

Miroslav Havránek

Narodil se v roce 1985. Vystudoval FEL-ČVUT a Durham University. Byl doktorským studentem na FJFI-ČVUT a v rámci disertačního projektu spolupracoval s univerzitou v Bonnu, kde se věnoval designu integrovaných obvodů pro částicové detektory a v roce 2014 obhájil PhD. Zúčastňuje se většiny akcí spolku, zejména expedic za zatměními Slunce. V současnosti se podílí na přednáškách pro Astrosoustředění a na tvorbě bulletinů. Členem spolku je od roku 2006.
 


Jiří Hofman

Jiří Hofman

Narodil se v roce 1978. Byl studentem FEL ČVUT, studia úspěšně dokončil v Tampere ve Finsku. Na katedře pracoval několik let jako pomocná vědecká síla, zejména při kreslení obrázků. V současné době pracuje ve Finsku, v Tampere. I když je daleko, je stále s námi. Podílel se na moderování fóra Aldebaran. Občas napíše bulletin. Členem spolku je od roku 2002.
 


Jakub Jirsa

Jakub Jirsa

Narodil se v roce 1992. Je studentem FEL ČVUT, kde mj. navštěvuje kurz teoretické fyziky. Zúčastňuje se pravidelně akcí pořádaných spolkem, zejména expedic. Podílí se na psaní bulletinů. Členem spolku je od roku 2016. Poznávací znamení: neustále hovoří, naštěstí většinou k věci. A umí vykopat kořen lísky v rekordním čase.
 


Jakub Juráň

Jakub Juráň

Narodil se v roce 1992. Studuje mikroelektroniku na fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Podílí se na činnosti Hvězdárny ve Zlíně a Zlínské astronomické společnosti. Pravidelně se zúčastňuje akcí pořádaných spolkem, pomáhá s distribucí publikací. Neustále opravuje komp a jiné zrůdnosti Ivanovi Havlíčkovi, což je záslužné, jinak by Ivan nemohl pracovat pro blaho všech. Členem je od roku 2016.
 


Miroslav Horký

Miroslav Horký

Narodil se v roce 1986. Byl studentem FEL ČVUT, studia úspěšně dokončil v roce 2011. Poté byl doktorským studentem na FEL ČVUT a zaměstnancem Astronomického ústavu AV ČR. Práci z oblasti fyziky plazmatu obhájil v roce 2015. S Aldebaranem navázal spolupráci na Astrosoustředění a v rámci kurzů teoretické fyziky. Podílí se na tvorbě bulletinů, pomáhá s distribucí knih. Členem spolku je od roku 2012. V současnosti je zaměstnancem Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i.
 


Lukáš Karas

Lukáš Karas

Narodil se v roce 1986. Vystudoval FEL ČVUT v Praze. V současné době se živí programováním. Akcí spolku se pravidelně zúčastňuje od roku 2008. I když fyzice podle vlastních slov vůbec nerozumí, snaží se být spolku a jejím členům co nejvíce prospěšný. Členem spolku je od roku 2014.
 


Martina Honková

Martina Karas

Narodila se v roce 1990. Vystudovala Obchodní akademii a poté Provozně ekonomickou fakultu České zemědělské univerzity. Pravidelně se účastní akcí spolku, zejména expedic, pomáhá s prodejem knih a nejrůznější agendou. Připravovala nové stanovy spolku. Členem spolku je od roku 2015.
 


Jakub Kast Novák

Jakub Kast Novák

Narodil se v roce 1995. Ví, že nejen přírodní vědou je člověk živ, a tak jako správný humáč (od slova humanitní vědy, nikoliv humus či hummus) rád popichuje a relativizuje snad vše, krom neotřesitelnosti vedení spolku, samozřejmě. Píše bulletiny, zúčastnil se řady Astrosoutředění, kde rád dává na odiv svou lásku ke zkvašeným vinným hroznům. Členem spolku je od roku 2022.
 


Vítezslav Kříha

Vítězslav Kříha

Narodil se v roce 1968. Vystudoval Leningradský elektrotechnický institut a 1. lékařskou fakultu UK. Doktorské studium úspěšně zakončil na FEL ČVUT. Byl vedoucím katedry fyziky FEL ČVUT v Praze, Jeho likvidace by byla tématem pro zcela jiný slohový útvar. V současnosti je zejména zaměstnán jako lékař na FN Bulovka. Podílí se na tvorbě bulletinů a na organizaci Astrosoustředění, kde pravidelně přednáší. Se spolkem spolupracuje mnoho let, členem je od roku 2010.
 


Michal Marčišovský

Michal Marčišovský

Narodil se v roce 1983. Vystudoval FEL ČVUT, obor výpočetní technika. Je doktorským studentem na FJFI ČVUT. Pracuje na Fyzikálním ústavu AV ČR a ve středisku jaderného výzkumu CERN. Pravidelně se zúčastňuje Astrosoustředění i dalších akcí spolku, zejména expedic. Pro spolek zajišťuje návštěvy střediska CERN, píše bulletiny a podílí se na přednáškové činnosti. Členem spolku je od roku 2005. Je alergický na klíšťata, zabavené nožíky a tupé úředníky.
 


Rudolf Mentzl

Rudolf Mentzl

Narodil se v roce 1968. Byl dlouhá léta demonstrátorem na Štefánikově hvězdárně. Členem spolku se stal v roce 2007. Stará se o jazykové korektury některých textů na Aldebaranu. Zúčastnil se návštěvy střediska jaderného výzkumu CERN a dvou expedic Eurolabs. Podílí sa na tvorbě Aldebaran bulletinů, zejména těch silvestrovských, což má zásadní dopad na některé naše čtenáře.
 


Michal Novák

Michal Novák

Narodil se v roce 1988. Studuje FEL ČVUT v Praze. Zúčastňuje se pravidelně akcí pořádaných spolkem, zejména expedic (Aurora, Americká anabáze, CERN). Členem spolku je až od roku 2014, neboť na předchozí Valnou hromadu nebyl schopen dorazit.
 


Petr Panchártek

Petr Panchártek

Narodil se v roce 1990. Studuje FEL ČVUT v Praze, navštěvoval kurz teoretické fyziky na FEL ČVUT. Zúčastňuje se pravidelně akcí pořádaných spolkem, zejména expedic. Napsal několik bulletinů. Členem spolku je od roku 2014. Již pět let připravuje model terrely – napodobeniny Země, která simuluje vznik polárních září. Naděje ale stále neumírá.
 


Ondřej Penc

Ondřej Penc

Vystudoval FEL ČVUT v Praze, kde mj. navštěvoval kurz teoretické fyziky. Doktorát získal na FJFI ČVUT v Praze. Pracuje pro středisko jaderného výzkumu CERN. Zúčastňuje se pravidelně akcí pořádaných spolkem. Podílí se na psaní Aldebaran bulletinů. Členem spolku je od roku 2012.
 


Vladimír Přibyl

Vladimír Přibyl

Narodil se v roce 1958. Vystudoval PřF UK Praha. Za studií pracoval jako demonstrátor na Petřínské hvězdárně (dnes Štefánikova hvězdárna). Pracoval ve vývojových dílnách Ústavu organické chemie a Biochemie AV ČR, v současnosti je zaměstnancem společnosti Siemens. Členem spolku je od roku 2013.
 


Vladimír Scholtz

Vladimír Scholtz

Narodil se v roce 1977. Studoval FEL ČVUT v Praze, Ph.D. získal na katedře fyziky. V současné době učí fyziku na VŠCHT, je docentem. Zúčastňuje se pravidelně akcí pořádaných spolkem, zejména větších expedic. Intenzivně se podílí na psaní Aldebaran Bulletinu a organizaci některých expedic. Členem spolku je od roku 2007.
 


Martin Špirk

Martin Špirk

Narodil se v roce 2001. Je studentem Vyšší odborné školy a střední průmyslové školy elektrotechnické Františka Křižíka v Praze. Plánuje studium elektrotechniky a energetiky na FEL ČVUT. Členem spolku ALDEBARAN je od roku 2020. Po absolvování astronomického kurzu působí jako demonstrátor. Podílí se na činnosti Městské hvězdárny Jaroslava Trnky ve Slaném.
 


Jan Vábek

Jan Vábek

Narodil se v roce 1991. Od roku 2011 studuje na FJFI ČVUT. V rámci výzkumu se věnuje modelování sekundárních zdrojů záření buzených laserem v ELI-Beamlines, především kvantovým modelem interakce záření s látkou a šířením laserových pulzů pomocí nelineární optiky. V rámci těchto projektů spolupracuje s univerzitami ve Francii v Bordeaux a Lyonu. K Aldebaranu se dostal přes popularizační přednášky na střední škole, teorii plazmatu a Astrosoustředění. Členem sdružení je od roku 2022.
 


Jiří Vašátko

Jiří Vašátko

Narodil se v roce 1975. Vystudoval UTB Zlín obor IT. Podílí se na činnosti Hvězdárny ve Zlíně a Zlínské astronomické společnosti. Pro spolek ALDEBARAN pracuje od jeho vzniku. Zúčastňuje se pravidelně Astrosoustředění i dalších akcí spolku. Členem spolku je od roku 2007.
 


Martin Zeman

Martin Zeman

Narodil se v roce 1986. Vystudoval FEL ČVUT v Praze, je zaměstnancem Fyzikálního ústavu AV ČR a pracuje pro středisko jaderného výzkumu CERN. Zúčastňuje se akcí spolku, píše Aldebaran bulletiny, přednáší na Astrosoustředění. Členem spolku je od roku 2009.
 


Bývalí členové spolku (abecedně)


Aldebaran Homepage