Petr
Kulhánek

Vítejte na mých stránkách

Vítejte


Životopis


Publikace


Skripta


Knihy


Povídky


Média


Fotogalerie


 

Děti

Lucie (*1994),
Zuzana (*1995)

Zájmy

astronomie,
fyzika plazmatu,
numerické simulace

Studia

matematická fyzika (Univerzita Karlova, Monte Carlo metody – RNDr.),
fyzika plazmatu (ČVUT, kolejnicové urychlovače – CSc.)

Pedagogické působení

Fyzika II,
Astrofyzika,
Teoretická mechanika,
Kvantová teorie,
Statistická fyzika,
Vlny a nestability v plazmatu.
Teorie plazmatu

Odborný asistent –1987, docent – 1996, profesor – 2005.

Expedice

EEE (1999),
ZEE (2001),
AURORA (2002),
PARACHI (2003),
SEE (2005),
TEE (2006),
ACE (2007)

CHEE (2009)
CERN (2009)
Gran Sasso (2010)
CERN (2011)

Současná práce

3D Particle in Cell,
termalizace dvousvazkového plazmatu,
magnetosféra Země.

Petr Kulhánek
kulhanekaldebaran.cz

 
FEL ČVUT
katedra fyziky
Technická 2
166 27 Praha 6