Tato sekce již není aktualizována a na serveru je ponechána v podobě z roku 2004. Důvodem je existence kvalitních českých stránek Malá encyklopedie kosmonautiky, Velká encyklopedie družic a sond. Na těchto stránkách naleznete podrobné informace o družicích a sondách.Zajímavé odkazy:

Malá encyklopedie kosmonautiky
Velká encyklopedie družic a sond
NASA - Space Science Mission (přehled misí).
ESA - Our missions (přehled misí).
ISS - Mezinárodní kosmická stanice.
HST - Hubble Space Telescope.
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency (přehled misí)

Připravovali Petr Melena (do roku 1998), Karel Řezáč (od roku 1999) a Václav Kaizr v roce 2004.
 Poslední aktualizace 25.10.2004.


Aldebaran Homepage