Pioneer 10
(Jupiter)

Pioneer 11
(Jupiter, Saturn)

start: 2. března 1972
nosná raketa: Atlas/Centaur 
hmotnost sondy: 270 kg 
formální zakončení mise: 31. března 1997
start: 6. dubna 1973 
nosná raketa: Atlas/Centaur 
zakončení mise: listopad 1995  (ztráta spojení);
minutí Měsíce: po 11 hodinách 
překročení dráhy Marsu: po 12 týdnech 
vstup do pásu asteroidů: 15. srpna 1972 
průlet kolem Jupiteru: 4. prosince 1973
průlet dráhou Saturnu: 10.2.1976
sonda ve vzdálenosti 50 AU: 1990
formální ukončení projektu: 1997
další navázané kontakty: 1999, 2000,2002
sonda ve vzdálenosti 80 AU: 2002
vstup do pásu asteroidů: 19. dubna 1974 
průlet kolem Jupiteru: 3. prosince 1974 
průlet kolem Saturnu: 1. září 1979 

Historie

Start Pioneeru 10Pioneer 10.  Při startu Pioneeru 10 byla poprvé použita nosná třístupňová raketa. Třetí stupeň vyvinul rychlost 51,81 kms–1 nutnou k cestě k Jupiteru. Pioneer se tak stal nejrychlejším tělesem vytvořeným člověkem. Pioneer 10 minul Jupiter ve vzdálenosti 130 354 km, pořídil první blízké snímky planety, zmapoval silné radiační pásy a zjistil, že Jupiter je převážně kapalný. Po opuštění Jupitera sonda zkoumala Sluneční vítr a kosmické záření ve vnějších oblastech Sluneční soustavy. 31.3.1997 byla mise formálně ukončena ve vzdálenosti 10.1 ×109 km (9h43' pro světlo). Dnes (17.2.1998) je sonda vzdálena od Slunce 69.42 AU a má rychlost vzhledem ke Slunci 12.24 km/sec.   Pioneer 11 byl opět vynesen raketou Atlas/Centaur. Po průletu pásem asteroidů byla raketovými motory zvýšena rychlost lodi o 63.7 m/sec. Sonda minula Jupiter ve výšce  43 000 km nad oblačným příkrovem a byla jeho gravitačním polem urychlena na 173 000 km/h směrem k Saturnu. Pioneer 11 získal snímky Velké rudé skvrny, poprvé fotografoval polární oblasti planety a určil hmotnost měsíce Callista. K Saturnu se sonda přiblížila na pouhých 10 000 km, pořídila snímky planety a prstenců, objevila dva nové měsíce, sledovala Saturnovu magnetosféru a měsíc Titan. Po průletu sledoval Pioneer 11 Sluneční vítr a kosmické záření ve vnějších oblastech Sluneční soustavy. V září 1995 byly vyčerpány zásoby energie sondy a v listopadu 1995 ztraceno spojení (anténa nemohla být pro nedostatek energie přesměrována směrem k Zemi).
 

Popis sondy

Velikost sondy 2.7×2.9 m. Hmotnost sondy 270 kg. Sonda rotačně stabilizována, vykonává 5 otáček za minutu vzhledem k ose antény. Má 6 manévrovacích hydrazinových motorů. Elektrickou energii sondě dodávají čtyři radioizotopové termoelektrické generátory (při startu 40 W každý).
 
 • Heliový vektorový magnetometr
 • Průtokový magnetometr (jen Pioneer 11)
 • Plazmový analyzátor
 • Detektor nabitých částic
 • Detektor kosmického záření
 • Geigrova trubice
 • Detektor záření
 • Detektor meteoroidů
 • Experiment "Asteroidy - meteority"
 • UV fotometr
 • Zobrazovací fotopolarimetr
 • IR radiometr

 

Plaketa

Obě sondy měly na palubě uloženou plaketu s poselstvím případné mimozemské civilizaci navrženou Dr. Carl Saganem a nakreslenou jeho ženou Lindou Salzman Saganovou. Plaketu tvořila pozlacená hliníková destička s rozměry 152×229 mm (6×9") připevněná k opěrám antény. Za základní jednotku vzdálenosti je použita vlnová délka přechodu mezi para a orto stavem atomu vodíku (21 cm). Tyto stavy se liší opačnou orientací spinu elektronu. U obrázku ženy je binární číslo 8 (8×21 cm = 168 cm) - průměrná výška ženy. Na pozadí je navíc silueta sondy umožňující jiný způsob dekódování vzdáleností. Radiální obrazec vlevo slouží k určení polohy Sluneční soustavy v naší Galaxii vzhledem k centru a vzhledem k čtrnácti pulsarů. V binární formě jsou zapsány periody pulsarů. Pulsary v průběhu let zpomalují svoji rotaci a tak případný nálezce bude moci určit, kdy byla sonda vyslána. Ve spodní části je znázorněna Sluneční soustava. Binárně jsou zapsány vzdálenosti planet od Slunce  a schematicky je naznačena trajektorie sondy.

 


Současný stav sondy Pioneer 10 (2002)

Sonda 2.2.2002 slavila 30 let od svého vypuštění. Většina přístrojů již nepracuje, buď proto, že selhaly, nebo proto že byly vypnuty z úsporných důvodů. Posledním funkčním přístrojem je Geiger-Müllerův počítač, který sleduje kosmické záření na a hranici heliosféry, kde se sonda nachází (ve vzdálenosti 80 AU od Slunce). Napětí sondě dodávají radioizotopové termoelektrické generátory (nyní jen 26 V namísto nominálních 28 V). Sonda má rychlost 12.24 km/s vzhledem ke Slunci a míří ke hvězdě Aldebaran (to je pro náš server nebývalá pocta :-). Bohužel k ní dolétne až za dva milióny let, ale plaketa umístěná na sondě by měla být ještě čitelná. Do 17.2.1998 byl Pioneer 10 nejvzdálenějším umělým tělesem. Do větší vzdálenosti se dostala sonda Voyager 1 s vyšší rychlostí. Voyager ale míří na opačnou stranu od Slunce.Další informace o této sondě naleznete zde:

 


 
 
  [ Astrofyzika ] [ Galerie ] [ Sondy ] [ Úkazy ] [ Plazma ] [ Slavní lidé ] [ Aplety ] [ Ke stažení ] [ Odkazy ]