Uhuru (SAS-1)
(1. RTG družice)

start: 12. prosince 1970;
zakončení mise: březen 1973
vlastní rotace: 12 minut 
orbitální perioda: 96 minut
perigeum: 520 km 

  Uhuru (SAS-1)

Historie

První sonda obíhající Zemi určená k celkové RTG přehlídce oblohy. Uhuru nalezla 339 bodových RTG zdrojů. Většinou šlo o těsné dvojhvězdy, pozůstatky po supernovách, Seyfertovy galaxie  a kupy galaxií.Uhuru byla první z malých astronomických satelitů SAS (Small Astronomical Satellite). Sonda byla vypuštěna z pobřeží Keni u příležitosti dne nezávislosti Keni. Slovo "Uhuru" znamená ve svahilštině "svoboda". Sonda Uhuru představuje začátek rentgenovské astronomie. Na palubě byly dva RTG čítače s parametry:
 
S = 0.084 m2 
l = (2-20) keV 
Dj = 30'

Spodní hranice pozorovatelného pásma je dána vlastnostmi beryliového okénka, horní druhem plynové náplně. Detektory byly schopny zachytit signály o intenzitě 1/1000 intenzity záření z Krabí mlhoviny. K nejslavnějším objevům patří objev RTG zdroje Cyg X1 - nejstaršího kandidáta na černou díru.

 


Ukázka výsledků z UHURU

 Na prvním obrázku je určení rotační periody neutronové hvězdy (4.8 s), která je součástí binárního systému Cen X-3. Na druhém grafu je zákrytová křivka tohoto systému (perioda 2.09 dne).

 Další informace o této sondě naleznete zde:


 
 
  [ Astrofyzika ] [ Galerie ] [ Sondy ] [ Úkazy ] [ Plazma ] [ Slavní lidé ] [ Aplety ] [ Ke stažení ] [ Odkazy ]