Ulysses (Odyseus)
(Slunce)

start: 6. října 1990 
zakončení mise: mise stále probíhá
nosná raketa: raketoplán Discovery 
průlet kolem Jupitera: 8. února 1992 
pozorování jižního pólu Slunce: 1994 
pozorování severního pólu Slunce: 1995

Historie

Ulysses vznikla jako společný projekt ESA (European Space Agency) a NASA (National Aeronautics and Space Administration) pro sledování heliosféry Slunce z vysokých planetárních šířek (z velké vzdálenosti od roviny ekliptiky). ESA řídí pohyb sondy, NASA měla na starosti její start (na palubě raketoplánu Discovery), radiové sledování a zpracování dat. Hlavním cílem je výzkum Slunce a jeho vlivu na meziplanetární prostor. Sonda byla záměrně nasměrována k Jupiteru, který ji gravitačně vychýlil z roviny ekliptiky. Tím může sledovat polární oblasti Slunce. Sonda má dráhu navrženou tak, že jižní pól Slunce prozkoumala v roce 1994, ke Slunci se opět vrátila v roce 1995, kdy se přiblížila severnímu pólu. Do stejných oblastí se vrátí v letech 2000 a 2001 při svém druhém oběhu. V té době bude sluneční cyklus v blízkosti maxima!  Oběžná perioda sondy kolem Slunce je 6 let.

 


Hlavní výzkumné cíle

  • sluneční korona
  • sluneční vítr
  • magnetické pole heliosféry
  • energetické částice unikající ze Slunce
  • galaktické kosmické záření
  • radiová vzplanutí na Slunci
  • plazmové vlny
  • meziplanetární prach
  • gama záblesky
  • magnetosféra Jupiteru při průletu kolem Jupitera

Sonda objevila dva různé režimy uvolňování slunečního větru z polárních oblastí. Magnetické pole Slunce v okolí pólů má jiný tavr než se očekávalo. Svazky částic z mezihvězdného prostoru pronikají do Sluneční soustavy  s rychlostí 80 000 km/h


Další informace o této sondě naleznete zde: 
 
  [ Astrofyzika ] [ Galerie ] [ Sondy ] [ Úkazy ] [ Plazma ] [ Slavní lidé ] [ Aplety ] [ Ke stažení ] [ Odkazy ]