Slavni lide

Nobelovy ceny za fyziku (2001–2050)

Rok:        Jména nositelů: Objev:
2001 Cornell, Ketterle, Wieman Dosažení Bose Einsteinova kondenzátu na parách kovů.
2002 Davis, Koshiba, Giacconi Výzkum vlastností neutrin (Davis, Koshiba), průkopnický výzkum v astrofyzice vedoucí k objevu RTG zdrojů (Giacconi).
2003 Abrikosov, Ginzburg, Leggett Teoretické objasnění supravodivosti (Abrikosov, Ginzburg) a supratekutosti (Leggett).
2004 Gross, Politzer, WilczekObjev asymptotické volnosti v teorii silné interakce.
2005 Glauber, Hall, HänschObjev metody optického frekvenčního hřebenu, kvantová teorie optické koherence
2006 Mather, Smoot Detailní průzkum reliktního záření pomocí družice COBE, objev anizotropie a fluktuací reliktního záření
2007 Fert, Grünberg Objev obří magnetorezistence a nových magnetických senzorů uplatnitelných například v harddiscích
2008 Nambu, Kobajaši, Maskawa Objev mechanismu spontánního narušení symetrie v subatomové fyzice (Nambu) a objev původu narušení symetrie a předpověď existence nejméně tří rodin kvarků (Kobajaši, Maskawa)
2009 Boyle, Kao, Smith Objev a vývoj optických vláken (Kao) a objev CCD technologie (Boyle, Smith)
2010 Geim, Novoselov Příprava a výzkum grafenu, unikátní formy uhlíku
2011 Perlmutter, Riess, Schmidt Objev zrychlené expanze vesmíru z pozorování supernov Ia
2012 Haroche, Wineland Vývoj technik nedestruktivního měření kvantového stavu a manipulace s kvantovými objekty
2013 Higgs, Englert Objev mechanizmu, jenž přináší hmotnost elementárním částicím
2014 Akasaki, Amano, Nakamura Vynález účinných modrých světelných diod, které umožnily jasné a energeticky úsporné bílé světelné zdroje.
2015 Kadžita, McDonald Za objev oscilací neutrin vedoucí na jejich nenulovou hmotnost.
2016 Thouless, Haldane, Kosterlitz Za výzkum topologických fázových přechodů a topologických fází látky.
2017 Barish, Weiss, Thorne Za rozhodující podíl na stavbě detektoru LIGO a na detekci gravitačních vln.
2018 Ashkin, Mourou, Strickland Za objev optické pinzety (Ashkin) a za vyvinutí metody generování ultrakrátkých optických pulzů (Mourou, Strickland).
2019 Peebles, Mayor, Queloz Za teoretický přínos ke kosmologii (Peebles) a za objev exoplanety obíhající kolem hvězdy podobné Slunci (Mayor, Queloz).
2020 Penrose, Genzel, Ghez Za důkaz, že čené díry jsou nutným důsledkem obecné relativity (Penrose), za ojven centrální černé díry v naší Galaxii (Genzel, Ghez)
2021 Parisi, Manabe, Hasselmann Za objev úlohy neuspořádanosti a fluktuací (Parisi) a za modelování klimatu (Manabe, Hasselmann).
2022 Aspect, Clauser, Zeilinger Za experimenty s provázanými fotony, potvrzení porušení Bellových nerovností a průkopnické práce v kvantové informatice.
2023 Agostini, Krausz, L'Huillier Za experimentální metody, které generují attosekundové světelné pulsy pro studium dynamiky elektronů v látce.
Slavni lide Aldebaran Homepage