Englert, François

(1932)


François Englert je belgický teoretický fyzik, který nezávisle na Higgsovi a dalších navrhnul na počátku 60. let 20. století mechanizmus, jakým částice získávají svou hmotnost. S Peterem Higgsem se poprvé setkal až v roce 2012 v evropském středisku jaderného výzkumu CERN. Bylo to po ohlášení objevu Higgsova bosonu. Jeho stěžejní práce se týkají statistiky, kvantové teorie pole, kosmologie, teorie strun a supergravitace.

Narodil se v belgické židovské rodině. Aby přežil druhou světovou válku, musel tajit svůj původ. Žil v sirotčincích a dětských domovech. V roce 1955 dokončil studia na Svobodné univerzitě v Bruselu (ULB – Université Libre de Bruxelles) a stal se elektroinženýrem. V roce 1959 získal na této univerzitě PhD z fyziky. Poté pracoval tři roky na Cornellově univerzitě, kde se setkal s Robertem Broutem, s nímž objevil nezávisle na Peteru Higgsovi mechanizmus, kterým získávají částice svou hmotnost. Nakonec se vrátil na ULB, kam ho v roce 1961 Brout následoval. V roce 1984 přesídlil na Univerzitu v Tel Avivu a od roku 2011 spolupracuje s Chapmanovou univerzitou v Kalifornii. Je nositelem mnoha cen, z nichž nejprestižnější je Nobelova cena za fyziku pro rok 2013, kterou sdílí spolu se skotským teoretickým fyzikem Peterem Higgsem. Z ostatních cen jmenujme Sakuraiovu cenu (2010) a Wolfovu cenu (2004).


Slavní lidé Aldebaran Homepage