Brout, Robert

(1928–2011)

Robert Brout Robert Brout Robert Brout


Belgicko-americký teoretický fyzik, který se zabýval statistickou fyzikou a polní kvantovou teorií. Společně s François Englertem navrhli nezávisle na Higgsovi mechanizmus, kterým částice získávají hmotnost a teoreticky se zabývali spontánním narušením symetrie v přírodě. Robert Brout se bohužel nedožil objevu Higgsovy částice, ke kterému došlo v roce 2012, a unikla mu i Nobelova cena udělená v roce 2013 jeho kolegovi François EnglertoviPeteru Higgsovi. Připomeňme, že stejný mechanizmus objevila nezávisle i skupina tří Američanů: Gerald Guralnik, Carl Hagen a Tom Kibble. Robert Brout se také zabýval kosmologií, zejména inflační fází.

Robert Brout se narodil v New Yorku, fyziku vystudoval na Newyorkské univerzitě, doktorát si udělal na Kolumbijské univerzitě. Hned po studiích, v roce 1953, získal místo na Cornellově univerzitě, kde se setkal s belgickým fyzikem François Englertem, který zde působil jako hostující postdoktorský student. Jejich společná práce na problematice kalibračních polí vyústila v celoživotní přátelství. V roce 1961 se Brout i s rodinou odstěhoval za Englertem do belgického Bruselu, kde pokračovali ve společné práci na Université Libre de Bruxelles (ULB) až do konce Broutova života. Brout získal belgické občanství, takže je dnes považován za belgického teoretického fyzika. Za svou práci obdržel v roce 2010 Sakuraiovu cenu společně s ostatními objeviteli Higgsova mechanizmu (Higgsem, Englertem, Guralnikem, Hagenem a Kibblem). Tuto cenu uděluje Americká fyzikální společnost jako nejvyšší ocenění v oblasti teoretické částicové fyziky. O šest let dříve získal ještě Wolfovu cenu (společně s Higgsem a Englertem). Nobelova cena může být udělována jen žijícím fyzikům, proto mu v roce 2013 nebyla udělena.


Slavní lidé Aldebaran Homepage