Higgs, Peter

(1929)


Peter Higgs je skotský teoretický fyzik a matematik, který na počátku 60. let 20. století navrhnul mechanizmus spontánního narušení elektroslabé symetrie za pomoci pole, kterému dnes říkáme Higgsovo pole. Součástí mechanizmu bylo vysvětlení původu hmotnosti částic, v případě elektroslabé teorie šlo o hmotnosti polních bosonů W a Z. Spolu s ním navrhl obdobný mechanizmus ještě François Englert  a další skupina z anglické Cambridge. K objevu částic tohoto pole došlo až po půl století. Objev byl oznámen na Den nezávislosti, dne 4. července 2012. Dva dni po oznámení objevu bylo při Edinburské univerzitě založeno Higgsovo centrum teoretické fyziky. V březnu 2013 byly publikovány vlastnosti této čerstvě objevené Higgsovy částice. Jde o skalární částici (se spinem 0) s kladnou paritou.

Peter Higgs se narodil v Elswicku, má anglického otce a skotskou matku. Střední školu navštěvoval v období druhé světové války v Bristolu. Doktorát z fyziky získal na Královské koleji v Londýně. V roce 1954 obhájil PhD, jeho práce se týkala vibračních stavů molekul. Začal pracovat na Edinburské univerzitě (1954–1956). Poté vystřídal několik míst (Imperial College, University College v Londýně). Zabýval se zejména matematikou a kvantovou teorií. V roce 1960 se vrátil na Edinburskou univerzitu, kde strávil nejdelší období svého života. Je nositelem mnoha cen, z nichž nejprestižnější je Nobelova cena za fyziku pro rok 2013.


Slavní lidé Aldebaran Homepage