Fert, Albert

(1938)


Albert Fert se narodil 7. března 1938 ve francouzském Carcassonne. Roku 1962 vystudoval matematiku a fyziku na pařížské Ecole Normale Supérieure a o rok později získal magisterský titul na Pařížské univerzitě. V roce 1970 dosáhl titulu PhD na renomované univerzitě Paris-Sud 11, kde i nadále zkoumal fyziku pevných látek. Od roku 1995 je vědeckým ředitelem fyzikálního oddělení francouzského Národního centra pro vědecký výzkum. Věnuje se fyzice pevných látek, zejména kovům, magnetizmu, magnetickým nanostrukturám a spintronice. Jeho největším objevem je jev obří magnetorezistence, ale významné jsou i jeho další příspěvky v oboru spinelektroniky. Albert Fert je ženatý a má dvě děti.

V roce 2007 získal Nobelovu cenu za fyziku spolu s Peterem Grünbergem za objev obří magnetorezistence. Obří magnetorezistence je ovlivnění elektrického odporu látky interakcí spinu elektronu s magnetizací materiálu. Je-li materiál nanesen v několika nanovrstvách, může měnící se magnetizace některé z vrstev podstatnou měrou ovlivnit elektrický proud protékaný obvodem. Toho lze využít například ke čtení informace zapsané na harddisku. První čtecí hlava založená na tomto principu byla vyrobena v roce 1997.


Slavní lidé Aldebaran Homepage