Grünberg, Peter

(1939)


Peter Grünberg se narodil 18. května 1939 v Plzni. V roce 1946 byl odsunut do Lauterbachu v Hessensku. Vystudoval na Technické univerzitě v Darmstadtu v roce 1966, kde o tři roky později obdržel i PhD. V sedmdesátých a osmdesátých letech působil na několika univerzitách v Kanadě, USA, Německu a Japonsku. Habilitoval na Kolínské univerzitě roku 1984. Již od roku 1972 byl členem Výzkumného centra v německém Jülichu, kde se věnoval fyzice pevných látek, zejména tenkých vrstev a magnetizmu v mnohavrstvých strukturách. Na stopě jevu obří magnetorezistence byl již od roku 1986, ale objevit se mu ho povedlo až o dva roky později. V roce 1994 získal patent na zařízení založené na tomto jevu. V roce 2004 odešel do důchodu.

V roce 2007 získal Nobelovu cenu za fyziku spolu s Albertem Fertem za objev obří magnetorezistence. Obří magnetorezistence je ovlivnění elektrického odporu látky interakcí spinu elektronu s magnetizací materiálu. Je-li materiál nanesen v několika nanovrstvách, může měnící se magnetizace některé z vrstev podstatnou měrou ovlivnit elektrický proud protékaný obvodem. Toho lze využít například ke čtení informace zapsané na harddisku. První čtecí hlava založená na tomto principu byla vyrobena v roce 1997.


Slavní lidé Aldebaran Homepage