Haroche, Serge

(1944)

Haroche Serge


Serge Haroche je francouzský fyzik, který získal Nobelovu cenu za fyziku pro rok 2012. Toto ocenění obdržel za vývoj nových technik měření na kvantových objektech, která tyto objekty nezničí a umožní nedestruktivní zjištění jejich kvantového stavu a manipulaci s nimi. Druhou polovinu ceny obdržel americký fyzik David Wineland. Haroche se narodil ve španělské Casablance, jeho otec byl marocký právník a matka učitelka původem ze Sovětského svazu (dnešní Ukrajiny) – její rodina se přestěhovala do Paříže na počátku 20. let 20. století. Haroche se trvale usídlil ve Francii v roce 1956. Dnes je profesorem a vedoucím katedry kvantové fyziky na Francouzské koleji (nejprestižnější francouzská vědecká kolej sídlící poblíž staré Sorbony). Haroche se zabývá především atomovou fyzikou a kvantovou optikou. V 70. letech vyvinul novou metodu laserové spektroskopie založenou na kvantových rázech předpovězených kvantovou elektrodynamikou. Poté se dlouhodobě zabýval kvantovými vlastnostmi Rydbergových atomů. Tyto obří atomy jsou mimořádně citlivé na mikrovlny, a to je přímo předurčuje ke studiu interakce atomů s fotony. Haroche se svým týmem sledoval ztrátu kvantových vlastností Rydbergova atomu (dekoherenci) ve specializovaném (Ramseyově) interferometru. Jeho dvě ramena byla doplněna mikrovlnnou dutinou. Dutina obsahující jen několik fotonů je vhodná pro testování kvantové dekoherence a k realizaci logických operací, které využívají kvantový přenos informace.


Slavní lidé Aldebaran Homepage