Davis, Raymond Jr.

(1914–2006)

 Detektor Homestake


Americký fyzik, nositel Nobelovy ceny za fyziku pro rok 2002 za průkopnické práce v astrofyzice, zejména za detekci komických neutrin. O cenu se dělí s Masatoshi Koshibou, zakladatelem neutrinového detektoru Super Kamiokande. Druhou polovinu ceny získal Riccardo Giacconi za objev rentgenových zdrojů ve vesmíru.

Raymond Davis studoval fyziku na universitě v Marylandu, kde získal PhD v roce 1940. V roce 1942 získal navíc PhD v oboru fyzikální chemie na universitě v Yale. V letech 1942 až 1946 byl vojákem Amerických leteckých sil. Po válce pracoval dva roky u společnosti Monsanto Chemical Company a od roku 1948 se stal zaměstnancem oddělení chemie Brookhavenské národní laboratoře. Laboratoř opustil až v roce 1984, kdy začal přednášet na Pensylvánské universitě. Raymond Davis se zasloužil především o vybudování prvního neutrinového detektoru Homestake, který byl uveden do provozu v roce 1967. První detektor neutrin byl postaven v opuštěném zlatém dole v Jižní Dakotě. Šlo o vodorovně uloženou válcovou nádobu naplněnou 615 tunami tetrachloretylenu. Administrativně spadá pod Brookhavenské laboratoře. Jde o chlorový detektor, ve kterém měl být podle teorie měřen tok neutrin 8 SNU. Skutečně naměřená hodnota byla jen 2,5 SNU. Tím byl poprvé v historii otevřen problém nedostatku slunečních neutrin, který byl objasněn až na aparatuře Super Kamiokande, kde se zjistilo, že díky malé nenulové hmotnosti neutrin dochází k jejich oscilacím mezi různými typy. Detektory jako Homestake byly schopny detekovat jen jediný druh neutrina. Činnost detektoru byla ukončena v roce 1993.

Raymond Davis obdržel řadu mezinárodních cen. Mimo jiné se podílel i na analýze měsíčního prachu přivezeného posádkou Apolla 11.


Slavní lidé Aldebaran Homepage