Amano, Hiroši

(1960)

Amano


Amano se narodil dne 11. září 1960 v japonském Hamamatsu. V roce 1985 získal magisterský titul a v roce 1989 doktorát na Nagojské univerzitě. V letech 1992 až 2002 působil jako odborný asistent na Mejdžské univerzitě, v roce 2002 se stal profesorem a v současné době působí na Graduate School of Engineering na Nagojské univerzitě.

Už od svých studentských let působil v týmu profesora Akasaki, kde pracoval na výzkumu a aplikaci polovodičových nitridů III skupiny, které jsou dobře známé jako materiály používané v LED zdrojích modrého světla. V roce 1985 vyvinul uložení nízkoteplotních přechodových vrstev pro polovodiče III. podskupiny nitridů na safírovém substrátu, který vedl k realizaci světelné a laserové diody. V roce 1989 se mu jako prvnímu na světě podařilo zhotovení PN přechodu na bázi GaN pro světlo emitující diodu v oblasti UV/modrého světla. V roce 2014 získal Nobelovu vcenu za fyziku za vynález účinných modrých světelných diod, které umožnily jasné a energeticky úsporné bílé světelné zdroje. O cenu se dělí s dalšími japonskými vědci: Isamu AkasakimŠúdži Nakamurou.


Slavní lidé Aldebaran Homepage