Wilczek, Frank

(1951)

 


Teoretický fyzik Frank Wilczek se podělil o Nobelovu cenu za fyziku za rok 2004 s Davidem GrossemDavidem Politzerem. Cena jim byla udělena za objev tzv. asymptotické volnosti silné interakce kvarků a gluonů v rámci kvantové chromodynamiky. Tato teorie spolu s tehdy již známou teorií elektroslabých interakcí vytvoříla základy dnešního standardního modelu fyziky elementárních částic.

Americký fyzik Frank Wilczek se narodil 15. května 1951 v New Yorku. V roce 1970 ukončil studium na Chicagské univerzitě a o čtyři roky později získal titul PhD na Univerzitě v Princetonu. Zde také v letech 1974 až 1981 vyučoval a získal profesorský titul. Poté osm let působil na Kalifornské univerzitě v Santa Barbaře a také krátce na Harvardově univerzitě. V letech 1989 až 2000 byl profesorem na Institutu vyšších studií v Princetonu a od září 2000 pracuje na MIT (Massachusettském technologickém institutu). Nobelovu cenu získal za práci z roku 1973, na které se podílel jako postgraduální student pod vedením Davida Grosse. Matematicky popsali tzv. asymptotickou volnost, podle které se síla silné interakce mezi barevnými kvarky zeslabuje až k nule, pokud se kvarky k sobě přibližují. A jestliže jsou kvarky vedle sebe ve velmi malé vzdálenosti, tak jaderná síla je mezi nimi tak slabá, že se téměř chovají jako volné částice. Tento výpočet, který nezávisle provedl i David Politzer na Harvardově univerzitě, byl klíčový pro rozvoj kvantové chromodynamiky a v teorii silných jaderných interakcí.

Frank Wilczek je považován za jednoho z nejvýznamnějších teoretických fyziků současnosti, kromě toho je i významným popularizátorem nejnovějších vědeckých poznatků. Pravidelně přispívá do časopisů Physics TodayNature. Vystupuje také s přednáškami pro širokou veřejnost i pro odborníky. Z mnoha ocenění, která Frank Wilczek obdržel, uveďme například Diracovu medaili (uděluje Mezinárodní centrum pro teoretickou fyziku), Sakuraiovu cenu, Lorentzovu medaili a také pamětní medaili MFF UK, kterou obdržel před přednáškou v Praze v roce 2003.


Slavní lidé Aldebaran Homepage