Clauser, John Francis

(*1942)

 


John Clauser je americký teoretický a experimentální fyzik, který přispěl zásadním způsobem k pochopení stavby kvantové teorie. Jako první v roce připravil kvantové provázané částice na vzdálenosti tři metry. Jeho další experimenty směřovaly k experimentálnímu ověření, že Bellovy nerovnosti jsou narušeny a mikrosvět se chová skutečně kvantově, tj. bez skrytých parametrů, které navrhoval Albert Einstein. Je spoluautorem teorie lokálního realizmu, podle které měřené proměnné souvisí s reálnou strukturou a částice chovají lokálně. K vysvětlení provázanosti stavů by stačilo dle této teorie jen narušení jednoho z výše zmíněných principů. Teorie byla brzy vyvrácena, objekty mikrosvěta mají obě vlastnosti: parametry nejsou vázány na reálnou látku a jejich chování je nelokální.

Bakalářská studia fyziky Clauser uskutečnil na Caltechu, magisterská studia zakončil na univerzitě Johnse Hopkinse, kde také získal doktorát. Pracoval v Lawrencově národní laboratoři v Berkeley a v Lawrencově národní laboratoři v Livernmoru. V roce 2010 obdržel za svůj přínos ke kvantové teorii Wolfovu cenu. John Clauser je nositelem Nobelovy ceny za fyziku pro rok 2022. Cenu obdržel spolu s Antonem Zeilingerem a Alainem Aspectem.


Slavní lidé Aldebaran Homepage