Aspect, Alaine

(*1947)

Aspect Alain


Alain Aspect je francouzský fyzik, který experimentálně prokázal na provázaných fotonech narušení Bellových nerovností. Svými experimenty navázal na obdobné experimenty Johna Clausera, které zdokonalil natolik, že byly pro většinu fyzikální obce průkazné. Narušení Bellových nerovností znamená, že se kvantové objekty skutečně chovají kvantově a neexistují skryté parametry prosazované Albertem Einsteinem. Aspect se také zabýval laserovým ochlazováním neutrálních atomů a vznikem Boseho- Einsteinova kondenzátu.

Alain Aspect vystudoval fyziku na École normale supérieure de Cachan, magisterský titul získal na Univerzitě v Orsay. Doktorát obdržel za experimenty s Bellovými nerovnostmi na Univerzitě Paris-Saclay. Je nositelem řady cen, například Einsteinovy medaile (2012), medaile Frederica Ivese (2013), Balzanovy ceny a dalších. V roce 2022 získal Nobelovu cenu za fyziku spolu s Johnem Clauserem a Antonem Zeilingerem.


Slavní lidé Aldebaran Homepage