Zeilinger, Anton

(*1945)

 


Anton Zeilinger je rakouský fyzik, který ukázal, že hranice kvantového světa neexistuje a objekty se chovají kvantově, pokud je zabráněno jejich komunikaci s okolím. V těchto výzkumech ověřoval princip superpozice na víceštěrbinovém experimentu. Konal také rozsáhlé pokusy s provázanými fotony, které vyústily v jejich teleportaci. Nejprve teleportoval v Innsbrucku fotony na laboratorním stole, poté ve Vídni přes Dunaj a nakonec mezi Kanárskými ostrovy La Palma a Tennerife. Jeho bývalá doktorandka spolu s ním uskutečnila teleportaci fotonů z Pekingu na čínskou kvantovou družici Micius. Za své experimenty, které ověřily základy kvantové teorie a umožnily rozvoj kvantových technologií, získal Anton Zeilinger přes 40 cen. V roce 2022 obdržel Nobelovu cenu za fyziku, a to společně s Alainem AspectemJohnem Clauserem.

Zeilinger vystudoval matematiku a fyziku na Vídeňské univerzitě, kde získal i doktorát. Je členem sedmi mezinárodních akademií věd, pracoval na Innsbrucké a Vídeňské univerzitě, ale i na MIT, v Oxfordu, Collége de France a dalších významných světových pracovištích. V současnosti je na Vídeňské univerzitě.


Slavní lidé Aldebaran Homepage