Parisi, Giorgio

(*1948)

Parisi, Giorgio


Italský teoretický fyzik, který se zabývá kvantovou teorií pole a statistickou fyzikou – složitými systémy jak kvantové, tak klasické povahy. Přispěl k teoretickému popisu časového vývoje v kvantové chromodynamice (teorii silné interakce), k teorii chaosu a statistickým Monte Carlosimulacím spinových skel. Právě tyto simulace, které jsou obecným algoritmem použitelným i v jiných vědních odvětvích, mu zajistily udělení Nobelovy ceny za fyziku pro rok 2021. Za svůj výzkum získal polovinu této ceny, druhá polovina byla udělena za klimatický výzkum. Parisi vystudoval Univerzitu v Římě, vedoucím jeho doktorské práce byl Nicola Cabbibo, objevitel mixáže hmotových stavů kvarků. Parisi poté pracoval v řadě institucí. Profesorem teoretické fyziky se stal v roce 1981. V letech 2018 až 2021 zastával pozici prezidenta Italské akademie věd (Accademia dei Lincei). Parisi je nositelem celé řady cen a medailí, z nich k nejvýznamnějším patří Boltzmannova medaile (1992), Diracova medaile (1999), cena Enrica Fermiho (2002), Lagrangeova cena (2009), medaile Maxe Plancka (2011), Wolfova cena (2021) a samozřejmě Nobelova cena (2021).


Slavní lidé Aldebaran Homepage