Cabibbo, Nicola

(1935–2010)


Italský fyzik, zabýval se slabou interakcí a zejména rozpady částic, které nezachovávají podivnost, tj. ve kterých částice před rozpadem obsahovali podivný kvark a po rozpadu nikoli. Cabibbo v 60. letech navrhl, že kvarky ds jsou směsicí dvou jiných, základnějších stavů. Úhel mixující tyto stavy se na jeho počest nazývá Cabibbův úhel. Později (v roce 1973) navrhli KobajašiMaskawa, že v mixáži jsou zastoupeny odpovídající vůně ze všech generací kvarků, tj. kvarky d, sb jsou směsicí tří základních kvarkových stavů. Většinu života pracoval v Italském národním ústavu pro jadernou fyziku. Byl průkopníkem v poznávání vlastností slabé interakce a v roce 1963, když mu bylo 28 let, objevil smíšené stavy kvarků „d“ a „s“. Spolupracoval se střediskem jaderného výzkumu CERN, vyučoval na římských univerzitách La Sapienza a Tor Vergata. Roku 1986 se stal členem a v roce 1993 předsedou Papežské akademie přírodních věd. V posledních letech se zabýval paralelním programováním pro vědecké výpočty. Devět dní před smrtí mu byla udělena Diracova cena za příspěvek k teorii slabé interakce.


Slavní lidé Aldebaran Homepage