Queloz, Didier

(*1966)

Queloz Didier


Švýcarský astronom, spoluobjevitel první exoplanety 51 Pegasi b obíhající hvězdu podobnou Slunci. Tuto exoplanetu objevil v rámci doktorského studia vedeného Michelem Mayorem. Studoval na Ženevské univerzitě, kde získal i doktorát a v roce 2012 profesuru. V současnosti je také profesorem v Cavendishově laboratoři v Cambridge, kde se zabývá tranzitní fotometrií. Je ve vědeckých týmech několika projektů, z nichž k nejvýznamnějším patří tým vyhodnocující data z družicové mise CoRoT. V roce 2019 získal za výše zmíněný objev exoplanety spolu se svým školitelem Michelem Mayorem polovinu Nobelovy ceny za fyziku. Druhou polovinu ceny obdržel Jim Peebles za teoretický přínos ke kosmologii.


Slavní lidé Aldebaran Homepage