Barish, Barry Clark

(*1936)

Barry Barish


Barry Barish je americký fyzik narozený v Nebrasce. Fyziku vystudoval na Kalifornské univerzitě v Berkeley. Po studiích, v roce 1963, se stal experimentátorem na Caltechu. Nejprve se věnoval částicovým urychlovačům a připravoval experimenty pro Fermilab. Cílem jeho snažení byl detailní průzkum kvarkové struktury nukleonů. V jeho experimentech byly jako v jedněch z prvních pozorovány neutrální toky ve slabé interakci. V 80. letech byl ředitelem experimentu MACRO v italské podzemní laboratoři Gran Sasso. V experimentu vědci hledali exotické částice včetně magnetických monopólů. Zdrojem částic bylo kosmické záření. V těchto experimentech byla nezávisle potvrzena nenulová hmotnost neutrin vedoucí na jejich oscilace. V roce 1991 se Barish stal profesorem na Caltechu a od roku 1994 fungoval jako vědecký pracovník rodícího se projektu LIGO. V roce 1997 byl jmenován ředitelem tohoto projektu. Za jeho ředitelování bylo LIGO nejen zprovozněno, ale vznikl i projekt na kompletní rekonstrukci detektoru (Advanced LIGO), která se nakonec uskutečnila v letech 2010 až 2015 a vedla v roce 2015 k objevu gravitačních vln. V letech 2005 až 2013 byl Barish ředitelem projektu mezinárodního lineárního urychlovače ILC. Je nositelem řady cen a členem mnoha vědeckých společností. V roce 2017 získal Nobelovu cenu za fyziku, a to za rozhodující podíl na stavbě detektoru LIGO a na detekci gravitačních vln. Spolu s Kipem Thornem je nositelem poloviny této ceny, druhou polovinu získal Reiner Weiss.


Slavní lidé Aldebaran Homepage