Ginzburg, Vitalij Lazarevič

(1916–2009)


Ruský fyzik a astrofyzik Vitalij Lazarevič Ginzburg získal v roce 2003 Nobelovu cenu za fyziku společně s A. A. AbrikosovemA. J. Leggettem za přispění k objasnění fyzikálních jevů supravodivosti a supratekutosti.

Vitalij L. Ginzburg se narodil 4. 10. 1916 v Moskvě. V roce 1938 promoval na Fyzikální fakultě Moskevské státní univerzity. V roce 1940 získal titul Ph.D. (CSc.) a o dva roky později titul DrSc. Od roku 1940 do konce života působil ve Fyzikálním ústavu P. N. Lebeděva v Moskvě, kde byl v letech 1971–1988 vedoucím teoretické oddělení I. J. Tamma. Od roku 1945 je profesorem na Gorkého státní univerzitě (dnes Nižnij Novgorod). V letech 1948 až 1951 se podílel na vývoji sovětské vodíkové bomby. Z týmu byl bez uvedení důvodů odvolán, pravděpodobně pro svůj židovský původ. Od roku 1968 byl také profesorem na Moskevském institutu pro fyziku a technologii. Pracoval i jako odborný poradce Ruské akademie věd.

Je autorem několika stovek vědeckých prací a desítek knih věnovaných fyzice a astrofyzice. Kromě fyziky kondenzovaného stavu (Ginzburg-Landauova teorie supravodivosti, fázové přechody) se také zabývá problematikou fyziky plazmatu (šíření vln v plazmatu, teorie synchrotronního záření) a věnuje se i astrofyzice (původ kosmického záření, teorie radiového záření pulsarů, elektrodynamika černých děr). Nobelovu cenu získal především za teoretické zpracování supravodivosti, na kterém v padesátých letech minulého století spolupracoval s L. D. Landauem.

Vitalij L. Ginzburg dodnes získal mnoho prestižních cen a ocenění nejen v Rusku, ale také v USA a jiných státech. Například: Řád V. I. Lenina, Lomonosova cena, Wolfova cena, Baardenova cena, Medaile Nielse Bohra udělovaná UNESCEM, Nicholsonova medaile Americké fyzikální společnosti, Zlatá medaile Královské astronomické společnosti v Londýně atd. Byl také zvolen zahraničním členem devíti akademií věd (nebo ekvivalentních institucí) včetně Královské společnosti v Londýně, Americké akademie umění a věd i Americké národní akademie věd.

Vitalij Ginzburg zemřel v nemocnici po krátké nemoci dne 8. listopadu 2009 ve věku 93 let.


Slavní lidé Aldebaran Homepage