Perlmutter, Saul

(1969)


Saul Perlmutter je americký astrofyzik, který je dnes zaměstnancem Lawrencovy národní laboratoře v Berkeley a profesorem fyziky na Kalifornské univerzitě v Berkeley. Perlmutter studoval na Harvardu, PhD získal na Kalifornské univerzitě. Perlmutter je vedoucím projektu SCP (Supernova Cosmology Project), který nezávisle na týmu Adama RiesseBriana Schmidta objevil v roce 1998 zrychlenou expanzi na základě pozorování supernov typu Ia. Perlmutterova skupina publikovala objev na počátku roku 1999. Projekt SCP běží dodnes a shromáždil neuvěřitelné množství pozorování, která naznačují, že by temná energie nejpravděpodobněji měla souviset s kvantovými vlastnostmi vakua. Perlmutter je také vedoucím pracovníkem ve skupině, která připravuje sondu SNAP (SuperNova/Acceleration Probe), jejímž úkolem by mělo být napozorovat velké množství supernov typu Ia a zpřesnit naše představy o zrychlené expanzi vesmíru. Perlmutter je nositelem řady cen a medailí, z nichž nejvýznamnější jsou: cena Ernesta Lawrence pro rok 2002, Shawova cenu za astronomii pro rok 2006, Gruberova cenu za kosmologii pro rok 2007 a Nobelova cena za fyziku pro rok 2011. Saul Perlmutter obdržel 1/2 ceny, druhou polovinu získali Adam Riess spolu s Brianem Schmidtem.


Slavní lidé Aldebaran Homepage