Cornell, Eric Allin

(1961)


Nositel Nobelovy ceny za fyziku pro rok 2001, kterou obdržel za uskutečnění Bose-Einsteinovy kondenzace v rozpuštěných plynech alkalických kovů a za dřívější výzkum vlastností kondenzátu. Tento americký fyzik pracuje v JILA a NIST (Národní úřad pro standardy a technologie, National Institute of Standards & Technology (NIST). Vystudoval Stanfordskou universitu a MIT. Zabývá se laserovou spektroskopií, atomovou fyzikou, jeho skupina prováděla přesná měření nezachování parity. Za pomoci laseru a magnetického pole odzkoušel úspěšně metodu ochlazování atomů na ultranízké teploty. Spolu s Wiemanem vyvinul metodu ochlazování, která v roce 1995 umožnila přípravu Bose-Einsteinova kondenzátu  (BEC) na parách plynů za nanokelvinových teplot. Je nositelem řady prestižních cen.


Slavní lidé Aldebaran Homepage