Wieman, Carl Edwin

(1951)


Americký fyzik pracující v JILA and National Institute of Standards & Technology (NIST). Nositel Nobelovy ceny za fyziku pro rok 2001, kterou obdržel za uskutečnění Bose-Einsteinovy kondenzace v rozpuštěných plynech alkalických kovů a za dřívější výzkum vlastností kondenzátu. Vystudoval MIT a Stanfordskou univerzitu. Zabývá se laserovou spektroskopií, atomovou fyzikou, jeho skupina prováděla přesná měření nezachování parity. Za pomoci laseru a magnetického pole odzkoušel úspěšně metodu ochlazování atomů na ultranízké teploty. Spolu s Cornellem vyvinul metodu ochlazování, která v roce 1995 umožnila přípravu Bose-Einsteinova kondenzátu  (BEC) na parách plynů za nanokelvinových teplot. Je nositelem řady prestižních cen.


Slavní lidé Aldebaran Homepage