Smoot, George Fitzgerald

(1945)

 


George Smoot se narodil v Yukonu ve státě Filadelfie. Studoval fyziku a matematiku na několika univerzitách (Georgetown University, Stetson University). Doktorát z fyziky získal na MIT (Massachusetts Institute of Technology) v roce 1970. Jeho profesní kariéra je svázána s Kalifornskou univerzitou v Berkeley, kde pracuje v Laboratoři kosmických věd. Je odborníkem na kosmologii a částicovou fyziku. Zabývá se výzkumem reliktního záření. Zpracovával výsledky z družice COBE (Cosmic Background Explorer), na které je autorem přístroje DMR (Differential Microwave Radiometer). Účastnil se dalších leteckých, balónových a pozemních experimentů s reliktním zářením. Jeho zásluhou byla výrazně zpřesněna měření anizotropie a spektra reliktního záření. Podílel se na balónových experimentech, při kterých bylo reliktní záření zkoumáno pomocí spektrometrů se supravodivými magnety. Dále výrazným podílem přispěl při přípravě družic HEAO (High Energy Astronomy Observatory) určených k výzkumu kosmického záření. Zde navrhoval a testoval kryostat se supravodivým magnetem a dobou života 1 rok. Byl konstruktérem absorpčních čítačů spršek kosmického záření a kalorimetrů pro Bevatron a SLAC (Stanford Linear Accelerator). Také vyvíjel spektrometr se supravodivým magnetem pro Mezinárodní kosmickou stanici.

Je nositelem řady prestižních cen, v roce 2006 získal spolu s Johnem Matherem Nobelovu cenu za fyziku za výzkum reliktního záření, zejména za objev jeho anizotropie a za proměření jeho spektra a zjištění, že jde o záření absolutně černého tělesa.


Slavní lidé Aldebaran Homepage