Studium Studium

FYZIKA IFYZIKA IIFYZIKATEORETICKÁ MECHANIKA (TF1)KVANTOVÁ TEORIE (TF2)
STATISTICKÁ FYZIKA (TF3)VZTAH MATEMATIKY A FYZIKY (TF4)OBECNÁ RELATIVITA (TF4)
ELEKTROMAGNETICKÉ POLE (TF4)FYZIKA PLAZMATUASTROFYZIKAASTRONOMICKÝ KURZ
ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS (MIT)MODULYSTŘEDNÍ ŠKOLY

Učebnice
Petr Kulhánek: Vybrané kapitoly z teoretické fyziky I Petr Kulhánek: Vybrané kapitoly z teoretické fyziky I, AGA 2020.
Učebnice obsahuje teoretickou mechaniku, kvantovou teorii a matematiku pro fyziku.
K textu jsou zdarma dostupné nahrávky přednášek (mechanika, kvantová teorie, matematika pro fyziky).
Petr Kulhánek: Vybrané kapitoly z teoretické fyziky I Petr Kulhánek: Vybrané kapitoly z teoretické fyziky II, AGA 2020.
Učebnice obsahuje statistickou fyziku, elektromagnetické pole a relativitu.
K textu jsou zdarma dostupné nahrávky přednášek (statistická fyzika, elektromagnetické pole, relativita).
Petr Kulhánek: Vybrané kapitoly z teoretické fyziky III Petr Kulhánek: Vybrané kapitoly z teoretické fyziky III, AGA 2020.
Učebnice obsahuje teorii plazmatu a numerické metody.
K textu jsou zdarma dostupné nahrávky přednášek (teorie plazmatu I, teorie plazmatu II, vybrané kapitoly z fyziky plazmatu).
Petr Kulhánek: Vybranné kapitoly z teoretické fyziky Petr Kulhánek: Vybrané kapitoly z teoretické fyziky, AGA 2016.
Předchozí jednodílné vydání dnes třídílné učebnice obsahující teoretickou mechaniku, kvantovou teorii a statistickou fyziku.
Tištěná verze vyprodaná. Aktualizace elektronické verze do roku 2020.
K textu jsou zdarma dostupné nahrávky přednášek (mechanika, kvantová teorie, statistická fyzika).
Úvod do teorie plazmatu Petr Kulhánek: Úvod do teorie plazmatu, AGA 2011.
Tištěná verze vyprodaná. V roce 2020 se stala třetím dílem učebnice teoretické fyziky.
Aktualizace elektronické verze do roku 2020.
K textu jsou zdarma dostupné nahrávky přednášek (první semestr, druhý semestr).
MIT: Elektřina a magnetizmus Kurz MIT: Elektřina a magnetizmus, česká lokalizace 2006, html/pdf
Skripta, nahrávky
Nahrávky cyklů přednášek VŠ přednášky. Prostor s kvalitními nahrávkami cyklů různých vysokoškolských přednášek 
Fyzika 1 – teorie Petr Kulhánek: Fyzika 1 – teorie, elektronické skriptum, verze 2020, pdf, 4 MB
Fyzika 1 – semináře Petr Kulhánek: Fyzika 1 – semináře, elektronické skriptum, verze 2016, pdf, 1,5 MB
Fyzika I Petr Kulhánek: Fyzika I, nahrávky přednášek z roku 2024
Fyzika I Petr Kulhánek: Fyzika I, nahrávky přednášek z roku 2020
Fyzika II Petr Kulhánek: Fyzika II, nahrávky přednášek z roku 2017
Staré stránky a materiály Petr Kulhánek: Fyzika – komplex stránek s přehledem fyzikálních vztahů, zákonů a ilustračních příkladů z některých oblastí fyziky. Určeno jen pro rychlou orientaci, není učebním textem. Aktualizace z roku 2018.
Astrofyzika – texty Petr Kulhánek, Jakub Rozehnal, David Břeň, Ivan Havlíček: ASTROFYZIKA: rozsáhlý komplex webových stránek k předmětu
Astrofyzika – nahrávky Astrofyzika, nahrávky přednášek z roku 2019
Astrofyzika v příkladech Petr Kulhánek, Milan Červenka: Astrofyzika v příkladech, elektronické skriptum, verze 2012, pdf, 1 MB.
Teoretická mechanika Petr Kulhánek: TF1 Teoretická mechanika, elektronické skriptum, verze 2016, pdf 1 MB. Celá učebnice.
Teoretická mechanika Petr Kulhánek: TF1 Teoretická mechanika, nahrávky přednášek z roku 2016.
Kvantová teorie Petr Kulhánek: TF2 Kvantová teorie, elektronické skriptum, verze 2021, pdf 2 MB. Celá učebnice.
Kvantová teorie Petr Kulhánek: TF2 Kvantová teorie, nahrávky přednášek z roku 2015.
Statistická fyzika Petr Kulhánek: TF3 Statistická fyzika, elektronické skriptum, verze 2016, pdf 2,4 MB. Celá učebnice.
Statistická fyzika Petr Kulhánek: TF3 Statistická fyzika, nahrávky přednášek z roku 2015.
Obecná relativita Petr Kulhánek: TF4 Obecná relativita, elektronické skriptum, verze 2017, pdf 4 MB.
Obecná relativita Petr Kulhánek: TF4 Obecná relativita, nahrávky přednášek z roku 2016
Vztah matematiky a fyziky Petr Kulhánek: TF4 Vztah matematiky a fyziky, verze 2018, pdf, 2.5 MB. Elektronické skriptum pro vysokoškoláky. K textu jsou zdarma dostupné nahrávky přednášek, dokonce ve dvou variantách.
Vztah matematiky a fyziky Petr Kulhánek: TF4 Vztah matematiky a fyziky, nahrávky přednášek z roku 2018 (VŠ přednášky, detail)
Vztah matematiky a fyziky Petr Kulhánek: TF4 Vztah matematiky a fyziky, nahrávky přednášek z roku 2018 (FEL ČVUT, celý záběr)
Elektromagnetické pole Petr Kulhánek: TF4 Teorie elektromagnetického pole, verze 2020, pdf, 4 MB.
Teorie elektromagnetického pole Petr Kulhánek: TF4 Teorie elektromagnetického pole, nahrávky přednášek z roku 2020 (FEL ČVUT)
Teorie plazmatu I Petr Kulhánek: Teorie plazmatu 1, nahrávky přednášek z roku 2015
Teorie plazmatu II Petr Kulhánek: Teorie plazmatu 2, nahrávky přednášek z roku 2016
Vybrané kapitoly z fyziky plazmatu Petr Kulhánek: Vybrané kapitoly z fyziky plazmatu, verze 2024, pdf, 5 MB. Elektronické skriptum pro vysokoškoláky seznámenými se základy fyziky plazmatu. K textu jsou zdarma dostupné nahrávky přednášek.
Selected topics in plasma physics Petr Kulhánek: Selected topics in plasma physics, English version 2024, pdf, 5 MB. Elektronic text-book for PhD students familiar with the basics of plasma physics. The text is accompanied by free recordings of the lectures in Czech language.
Vybrané kapitoly z fyziky plazmatu Petr Kulhánek: Vybrané kapitoly z fyziky plazmatu, nahrávky přednášek z roku 2017
RŮZNÉ Další materiály, které nejsou aktualizovány: Petr Kulhánek: Teoretická mechanika, Kvantová teorie, Statistická fyzika. Tuto trojici skript dnes nahrazuje učebnice Vybrané kapitoly z teoretické fyziky. Pavel Kubeš: Magnetohydrodynamika, Impulzní silnoproudé výboje a jejich diagnostika. Petr Kulhánek, Miroslav Horký a kol.: Laboratorní moduly (html). Psaní matematických a fyzikálních výrazů.
Aldebaran Homepage

Katedra fyziky FEL ČVUT