Studium Studium

FYZIKA IFYZIKA IIFYZIKATEORETICKÁ FYZIKAVNPPLAZMAASTROFYZIKA
ASTRONOMICKÝ KURZELEKTŘINA A MAGNETIZMUS (MIT)MODULYSTŘEDNÍ ŠKOLY

Učební komplety
Petr Kulhánek: Vybranné kapitoly z teoretické fyziky Petr Kulhánek: Vybrané kapitoly z teoretické fyziky, AGA (verze 2018, pdf, 26 MB). Učebnice obsahuje teoretickou mechaniku, kvantovou teorii a statistickou fyziku. V tištěné verzi vyšla v roce 2016. K textu jsou zdarma dostupné nahrávky přednášek.
Úvod do teorie plazmatu Petr Kulhánek: Úvod do teorie plazmatu, AGA (verze 2018, pdf, 31 MB). Učebnice obsahuje dvousemestrální vysokoškolský kurz teorie plazmatu. V tištěné verzi vyšla v roce 2011. K textu jsou zdarma dostupné nahrávky přednášek.
Vybrané kapitoly z fyziky plazmatu Petr Kulhánek: Vybrané kapitoly z fyziky plazmatu, verze 2018, pdf, 4 MB. Elektronické skriptum pro vysokoškoláky seznámenými se základy fyziky plazmatu. K textu jsou zdarma dostupné nahrávky přednášek.
Obecná relativita Petr Kulhánek: Obecná relativita, verze 2017, pdf, 4 MB. Elektronické skriptum pro vysokoškoláky seznámenými s úvodním kurzem teoretické fyziky. K textu jsou zdarma dostupné nahrávky přednášek.
Vztah matematiky a fyziky Petr Kulhánek: Vztah matematiky a fyziky, verze 2018, pdf, 2.5 MB. Elektronické skriptum pro vysokoškoláky. K textu jsou zdarma dostupné nahrávky přednášek, dokonce ve dvou variantách.
Fyzika 1 – teorie Petr Kulhánek: Fyzika 1 – teorie, elektronické skriptum, verze 2016, pdf, 6 MB
Fyzika 1 – semináře Petr Kulhánek: Fyzika 1 – semináře, elektronické skriptum, verze 2016, pdf, 1,5 MB
Staré stránky a materiály Petr Kulhánek: Fyzika – komplex stránek s přehledem fyzikálních vztahů, zákonů a ilustračních příkladů z některých oblastí fyziky. Určeno jen pro rychlou orientaci, není učebním textem. Aktualizace z roku 2018.
Astrofyzika – texty Petr Kulhánek, Jakub Rozehnal, David Břeň, Ivan Havlíček: ASTROFYZIKA: rozsáhlý komplex webových stránek k předmětu
Astrofyzika – nahrávky Astrofyzika – nahrávky přednášek
Astrofyzika v příkladech Petr Kulhánek, Milan Červenka: Astrofyzika v příkladech, elektronické skriptum, verze 2012, pdf, 1 MB.
MIT: Elektřina a magnetizmus Kurz MIT: Elektřina a magnetizmus, česká lokalizace 2006, html/pdf
  Další materiály, které nejsou aktualizovány: Petr Kulhánek: Teoretická mechanika, Kvantová teorie, Statistická fyzika. Tuto trojici skript dnes nahrazuje učebnice Vybrané kapitoly z teoretické fyziky. Pavel Kubeš: Magnetohydrodynamika, Impulzní silnoproudé výboje a jejich diagnostika. Petr Kulhánek, Miroslav Horký a kol.: Laboratorní moduly (html). Psaní matematických a fyzikálních výrazů.
Nahrávky přednášek
Nahrávky cyklů přednášek VŠ přednášky. Prostor s kvalitními nahrávkami cyklů různých vysokoškolských přednášek 
Fyzika II Petr Kulhánek: Fyzika II, nahrávky přednášek z roku 2017
Teoretická mechanika Petr Kulhánek: TF1 Teoretická mechanika, nahrávky přednášek z roku 2016
Kvantová teorie Petr Kulhánek: TF2 Kvantová teorie, nahrávky přednášek z roku 2015
Statistická fyzika Petr Kulhánek: TF3 Statistická fyzika, nahrávky přednášek z roku 2015
Obecná relativita Petr Kulhánek: TF4 Obecná relativita, nahrávky přednášek z roku 2016
Vztah matematiky a fyziky Petr Kulhánek: TF4 Vztah matematiky a fyziky, nahrávky přednášek z roku 2018 (VŠ přednášky, detail)
Vztah matematiky a fyziky Petr Kulhánek: TF4 Vztah matematiky a fyziky, nahrávky přednášek z roku 2018 (FEL ČVUT, celý záběr)
Teorie plazmatu I Petr Kulhánek: Teorie plazmatu 1, nahrávky přednášek z roku 2015
Teorie plazmatu II Petr Kulhánek: Teorie plazmatu 2, nahrávky přednášek z roku 2016
Vybrané kapitoly z fyziky plazmatu Petr Kulhánek: Vybrané kapitoly z fyziky plazmatu, nahrávky přednášek z roku 2017
Aldebaran Homepage

Katedra fyziky FEL ČVUT