Studium Studium

FYZIKA IFYZIKA IIFYZIKATEORETICKÁ MECHANIKA (TF1)KVANTOVÁ TEORIE (TF2)
STATISTICKÁ FYZIKA (TF3)VZTAH MATEMATIKY A FYZIKY (TF4)OBECNÁ RELATIVITA (TF4)
ELEKTROMAGNETICKÉ POLE (TF4)FYZIKA PLAZMATUASTROFYZIKAASTRONOMICKÝ KURZ
ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS (MIT)MODULYSTŘEDNÍ ŠKOLY

TEORIE PLAZMATU, VYBRANÉ KAPITOLY Z FYZIKY PLAZMATU

Kódy kurzu

Teorie plazmatu 1 (TPLA1, FJFI), každý zimní semestr
Teorie plazmatu 2 (TPLA2, FJFI), každý letní semestr, aktuálně probíhá (LS 2022)
Vybrané kapitoly z fyziky plazmatu (D02VKFP, FJFI): dle dohody pro doktorské studium

Anotace
Třísemestrální úvod do teorie plazmatu na FJFI. Přednáška je věnována pohybu nabitých částic v předem daných polích, základům magnetohydrodynamiky, vlnám a nestabilitám v plazmatu a statistickému popisu plazmatu v rámci Fokkerovy-Planckovy rovnice. Statistickým přístupen jsou řešeny transportní děje, srážkové časy a Landauův útlum. Na první dva díly navazují Vybrané kapitoly z fyziky plazmatu , které jsou věnpvané záření nabitých částic, solitonům, turbulenci a dalším nelineárním jevům. Přednášky volně navazují na Kurz teoretické fyziky konaný na FEL ČVUT v Praze.
Materiály
Teorie plazmatu 1 Petr Kulhánek: Teorie plazmatu 1 (nahrávky z roku 2015)
Teorie plazmatu 2 Petr Kulhánek: Teorie plazmatu 2 (nahrávky z roku 2016)
Vybrané kapitoly z fyziky plazmatu Petr Kulhánek: Vybrané kapitoly z fyziky plazmatu (nahrávky z roku 2017)
Petr Kulhánek: Vybrané kapitoly z teoretické fyziky III Petr Kulhánek: Vybrané kapitoly z teoretické fyziky III, AGA (2020). Učebnice obsahující kompletní teorii plazmatu (všechny tři části) a numerické metody.
Teorie plazmatu I a II Petr Kulhánek: Úvod do teorie plazmatu (AGA 2017, TPLA1,2, pdf, 31 MB)
 Vybrané kapitoly z fyziky plazmatu Petr Kulhánek: Vybrané kapitoly z fyziky plazmatu (2023, VKFP, pdf, 4 MB)
NRL Plasma Formulary J. D. Huba: NRL Plasma Formulary, Supported by The Office of Naval Research, 2019 (základní plazmatické tabulky, buď pdf, nebo si objednat tištěnou verzi zdarma)
Fázová rychlost Fázová rychlost. V animovaných gifech je dobře patrné, že fázová rychlost nemusí nijak souviset se skutečným pohybem částic. Ve všech třech případech míří fázová rychlost doprava a je nenulová, zatímco se částice doprava nepřesouvají.
Hvizdy Hvizdy. Byly objeveny Heinrichem Barkhausenem jako rušení na radaru během první světové války. Jsou to nízkofrekvenční R vlny, které vznikají v kanálech blesků a při magnetických bouřích. Šíří podél siločar zemského magnetického pole, mají frekvenci 100 Hz až 100 kHz, takže je lze beze změny frekvence převést na slyšitelný zvukový signál. Ukázka 1 Ukázka 2.
elmg-cma Elektromagnetický komplex. Indexy lomu a CMA diagram v jednom pdf.
Besselovy funkce Besselovy funkce. Průběhy Besselových funkcí a modifikovaných funkcí (pdf).
RT nestabilita Rayleighova Taylorova nestabilita. Numerická simulace Pittsburg Supercomputing Centrum.
KH nestabilita Kelvinova-Helmholtzova nestabilita. Foto: University of Notre Dam. Simulace: FLUENT.
Aldebaran Homepage