Studium Studium

FYZIKA IFYZIKA IIFYZIKATEORETICKÁ MECHANIKA (TF1)KVANTOVÁ TEORIE (TF2)
STATISTICKÁ FYZIKA (TF3)VZTAH MATEMATIKY A FYZIKY (TF4)OBECNÁ RELATIVITA (TF4)
ELEKTROMAGNETICKÉ POLE (TF4)FYZIKA PLAZMATUASTROFYZIKAASTRONOMICKÝ KURZ
ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS (MIT)MODULYSTŘEDNÍ ŠKOLY

KVANTOVÁ TEORIE

Kvantová teorie je druhým dílem kurzu teoretické fyziky, nadanější student ho ale může absolvovat samostatně, veškerá matematika je vysvětlena na přednášce. Poznáte podivné chování světa malých rozměrů, kde neplatí, že AB = BA. Důsledky tohoto faktu jsou dalekosáhlé: kvantování energie, relace neurčitosti, pravděpodobnostní charakter dějů v mikrosvětě, možnost být ve dvou stavech naráz. Bez pochopení kvantové teorie neporozumíte polovodičům, elektronickým součástkám, zápisu informace na hardisk, kvantovým počítačům, ani světu kolem vás.

Čtyřsemestrální kurz teoretické fyziky je určen pro hloubavější studenty a je matematicky poněkud náročnější. Veškerá potřebná matematika je ale na přednáškách odvozena, takže se jí nikdo nemusí bát. Absolventi tohoto kurzu dnes pracují na předních světových pracovištích (CERN, MPI,...). Samozřejmě není třeba absolvovat kurz celý, ale vybírat si jen části, které Vás zajímají. Části kurzu: TF1: Teoretická mechanika, TF2: Kvantová teorie, TF3: Statistická fyzika, TF4: Volné téma dle výběru. Kurz je vhodný pro hloubavé bakaláře, magistry i doktorské studenty. Obsah kurzu se dozvíte ze skript stažitelných u každé části. Mnoho let probíhá kurz v tradičním čase ve čtvrtek dopoledne od 9:15 do 12:30. Případné dotazy zodpovím emailem (kulhanek@fel.cvut.cz).

Kódy celého kurzu
TF 1: Teoretická mechanika (BV002TF1, XP02TF1) ZS 2020/2021, začne v říjnu 2020
TF 2: Kvantová teorie (BV002TF2, XP02TF2) LS 2020/2021
TF 3: Statistická fyzika (BV002SF, XP02SF) ZS 2021/2022
TF 4: Velmi nestandardní přednáška (BV002VNP, XP02VNP)
Studijní materiály
Vybrané kapitoly z teoretické fyziky  Kvantová teorie  Kvantová teorie
Aldebaran Homepage