Studium Studium

FYZIKA IFYZIKA IIFYZIKATEORETICKÁ MECHANIKA (TF1)KVANTOVÁ TEORIE (TF2)
STATISTICKÁ FYZIKA (TF3)VZTAH MATEMATIKY A FYZIKY (TF4)OBECNÁ RELATIVITA (TF4)
ELEKTROMAGNETICKÉ POLE (TF4)FYZIKA PLAZMATUASTROFYZIKAASTRONOMICKÝ KURZ
ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS (MIT)MODULYSTŘEDNÍ ŠKOLY

KVANTOVÁ TEORIE

Kvantová teorie je druhým dílem kurzu teoretické fyziky, nadanější student ho ale může absolvovat samostatně, veškerá matematika je vysvětlena na přednášce. Poznáte podivné chování světa malých rozměrů, kde neplatí, že AB = BA. Důsledky tohoto faktu jsou dalekosáhlé: kvantování energie, relace neurčitosti, pravděpodobnostní charakter dějů v mikrosvětě, možnost být ve dvou stavech naráz. Bez pochopení kvantové teorie neporozumíte polovodičům, elektronickým součástkám, zápisu informace na hardisk, kvantovým počítačům, ani světu kolem vás.

Čtyřsemestrální kurz teoretické fyziky je určen pro hloubavější studenty a je matematicky poněkud náročnější. Veškerá potřebná matematika je ale na přednáškách odvozena, takže se jí nikdo nemusí bát. Absolventi tohoto kurzu dnes pracují na předních světových pracovištích (CERN, MPI,...). Samozřejmě není třeba absolvovat kurz celý, ale vybírat si jen části, které Vás zajímají. Části kurzu: TF1: Teoretická mechanika, TF2: Kvantová teorie, TF3: Statistická fyzika, TF4: Volné téma dle výběru. Kurz je vhodný pro hloubavé bakaláře, magistry i doktorské studenty. Obsah kurzu se dozvíte ze skript stažitelných u každé části. Mnoho let probíhá kurz v tradičním čase ve čtvrtek dopoledne od 9:15 do 12:30. Případné dotazy zodpovím emailem (kulhanek@fel.cvut.cz).

Kódy celého kurzu
TF 1: Teoretická mechanika (BV002TF1, XP02TF1) aktuálně ZS 2022/2023
TF 2: Kvantová teorie (BV002TF2, XP02TF2) LS 2022/2023
TF 3: Statistická fyzika (BV002SF, XP02SF) ZS 2023/2024
TF 4: Velmi nestandardní přednáška (BV002VNP, XP02VNP) LS 2023/2024
Studijní materiály
Vybrané kapitoly z teoretické fyziky  Kvantová teorie  Kvantová teorie
Osnova a nahrávky
 1. Vznik a vývoj kvantové teorie. Unitární prostory. Nahrávka
 2. Operátory. Projekční operátory. Nahrávka
 3. Rozvoj prvků do báze. Spektrální teorie Nahrávka
 4. Základní axiomy a definice kvantové teorie. Nahrávka
 5. Kompatibilita měření a Heisenbergovy relace. Nahrávka
 6. Schrödingerova rovnice. Harmonický oscilátor. Nahrávka
 7. Diracovo a Heisenbergovo řešení harmonického oscilátoru. Nahrávka
 8. Sféricky symetrický potenciál - moment hybnosti. Nahrávka
 9. Kulové funkce a sféricky symetrické úlohy. Nahrávka
 10. Evoluční operátor. Časová Schrödingerova rovnice. Dvě štěrbiny. Nahrávka
 11. Ehrenfestovy teorémy. Teorém o viriálu. Spin. Nahrávka
 12. Systémy více částic, fermiony a bosony, druhé kvantování. Nahrávka
 13. Úvod do kvantové elektrodynamiky I. Nahrávka
 14. Úvod do kvantové elektrodynamiky II. Nahrávka
Doplňkové materiály

Rozhovor s P. A. M. Diracem v neho 80 letech: P. A. M. Dirac
Pauliho dopis o neutrinu (1930): Pauliho dopis
Plaketa Sternova-Gerlachova experimentu (Franfurkt): SG experiment

Aldebaran Homepage