Studium Studium

FYZIKA IFYZIKA IIFYZIKATEORETICKÁ MECHANIKA (TF1)KVANTOVÁ TEORIE (TF2)
STATISTICKÁ FYZIKA (TF3)VZTAH MATEMATIKY A FYZIKY (TF4)OBECNÁ RELATIVITA (TF4)
ELEKTROMAGNETICKÉ POLE (TF4)FYZIKA PLAZMATUASTROFYZIKAASTRONOMICKÝ KURZ
ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS (MIT)MODULYSTŘEDNÍ ŠKOLY

ASTROFYZIKA

Kódy kurzu

Astrofyzika FEL (BV002ASF), každý letní semestr.
Aktuálně: letní semestr 2020/21. Termín: výuka bude vzhledem k pandemii probíhat distančně.
Astrofyzika má pro FJFI kód 12ASF.

Anotace
Přednáška „Astrofyzika“ je volným pokračováním základních kurzů fyziky. Na relativně poutavé oblasti si student zopakuje některé části fyziky (mechaniku, optiku, relativitu, kvantovou teorii, záření, diferenciální a integrální počet) a seznámí se s aktuálním stavem poznání vesmíru. Přednáška je doplněna praktickým třídenním soustředěním.
Materiály
Astrofyzika – texty Petr Kulhánek, Jakub Rozehnal, David Břeň, Ivan Havlíček: ASTROFYZIKA: rozsáhlý komplex webových stránek k předmětu
Astrofyzika – nahrávky Astrofyzika – nahrávky přednášek
Astrofyzika v příkladech Petr Kulhánek, Milan Červenka: Astrofyzika v příkladech, elektronické skriptum (pdf, 1 MB).
Staandardní model  Petr Kulhánek: Standardní model elementárních částic, komplex web stránek
Moderní kosmologie Petr Kulhánek: Moderní kosmologie (pdf brožura)
Stručný průvodce plazmatem Petr Kulhánek: Stručný průvodce plazmatem (pdf brožura)
Aldebaran Homepage