Studium Studium

FYZIKA IFYZIKA IIFYZIKATEORETICKÁ MECHANIKA (TF1)KVANTOVÁ TEORIE (TF2)
STATISTICKÁ FYZIKA (TF3)VZTAH MATEMATIKY A FYZIKY (TF4)OBECNÁ RELATIVITA (TF4)
ELEKTROMAGNETICKÉ POLE (TF4)FYZIKA PLAZMATUASTROFYZIKAASTRONOMICKÝ KURZ
ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS (MIT)MODULYSTŘEDNÍ ŠKOLY

VZTAH MATEMATIKY A FYZIKY

Čtvrtý díl kurzu teoretické fyziky byl kdysi zaměřen na fyziku plazmatu. Tato přednáška ale nyní probíhá na fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské a rozrostla se do tří semestrů. Kdo se tedy chce něco dozvědět o plazmatu, může chodit tam. Na FEL ČVUT je čtvrtý semestr kurzu teoretické fyziky zcela otevřený a pokaždé věnován po dohodě se studenty jinému tématu. V posledních letech šlo o tyto okruhy: Obecná relativita (2016); Vztah matematiky a fyziky (2018); Teorie elektromagnetického pole (2020). Tato část „Vztah matematiky a fyziky“ je věnována základům matematiky potřebným k fyzikálnímu popisu přírody od komplexních čísel, přes vektorový počet, diferenciální operace, vícerozměrné integrály až po speciální funkce.

Čtyřsemestrální kurz teoretické fyziky je určen pro hloubavější studenty a je matematicky poněkud náročnější. Veškerá potřebná matematika je ale na přednáškách odvozena, takže se jí nikdo nemusí bát. Absolventi tohoto kurzu dnes pracují na předních světových pracovištích (CERN, MPI,...). Samozřejmě není třeba absolvovat kurz celý, ale vybírat si jen části, které Vás zajímají. Části kurzu: TF1: Teoretická mechanika, TF2: Kvantová teorie, TF3: Statistická fyzika, TF4: Volné téma dle výběru. Kurz je vhodný pro hloubavé bakaláře, magistry i doktorské studenty. Obsah kurzu se dozvíte ze skript stažitelných u každé části. Mnoho let probíhá kurz v tradičním čase ve čtvrtek dopoledne od 9:15 do 12:30. Případné dotazy zodpovím emailem (kulhanek@fel.cvut.cz).

Kódy celého kurzu
TF 1: Teoretická mechanika (BV002TF1, XP02TF1)
TF 2: Kvantová teorie (BV002TF2, XP02TF2) LS 2022/2023
TF 3: Statistická fyzika (BV002SF, XP02SF) ZS 2023/2024
TF 4: Velmi nestandardní přednáška (BV002VNP, XP02VNP) LS 2023/2024 (právě končí)
Studijní materiály
Vztah matematiky a fyziky   Vztah matematiky a fyziky   Vztah matematiky a fyziky
Osnova
 1. Od komplexních čísel ke kvaternionům
 2. Úvod do funkcí komplexní proměnné
 3. Skalární součin v širších souvislostech, l 2 a L2 prostory
 4. Vektorový součin v širších souvislostech, Lieova algebra
 5. Gradient a divergence
 6. Rotace a helicita
 7. Křivkové, plošné a objemové integrály
 8. Od Besselových funkcí ke kulovým
 9. Temperované distribuce, Greenova funkce
 10. Lokální zákony zachování
 11. Ukázka poruchové teorie na zvuku
Doplňkové materiály

Kvaterniony: Doplňky
J. C. Maxwell: A Treatice on Electricity and Magnetism (1873) I:  Doplňky
J. C. Maxwell: A Treatice on Electricity and Magnetism (1873) II: Doplňky
Demistified (komplexní funkce): Doplňky Verlinde: Doplňky
Epsilon-delta relace (gymnastika) Doplňky

Aldebaran Homepage