Studium Studium

FYZIKA IFYZIKA IIFYZIKATEORETICKÁ MECHANIKA (TF1)KVANTOVÁ TEORIE (TF2)
STATISTICKÁ FYZIKA (TF3)VZTAH MATEMATIKY A FYZIKY (TF4)OBECNÁ RELATIVITA (TF4)
ELEKTROMAGNETICKÉ POLE (TF4)FYZIKA PLAZMATUASTROFYZIKAASTRONOMICKÝ KURZ
ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS (MIT)MODULYSTŘEDNÍ ŠKOLY

TEORETICKÁ MECHANIKA

Teoretická mechanika je prvním dílem kurzu teoretické fyziky a je odrazovým můstkem k jakémukoli dalšímu studiu přírodních věd. Dozvíte se o popisu dějů v křivočarých souřadnicích, naučíte se používat Lagrangeovy a Hamiltonovy rovnice, Poissonovy závorky, souvislost zákonů zachování v přírodě se symetriemi ve vesmíru i další důležité věci. Hlavně si ale budete po absolvování přednášky umět k problému sestavit diferenciální rovnice, jejichž řešením je pohyb daného objektu, například elektronu v elektrických a magnetických polích.

Čtyřsemestrální kurz teoretické fyziky je určen pro hloubavější studenty a je matematicky poněkud náročnější. Veškerá potřebná matematika je ale na přednáškách odvozena, takže se jí nikdo nemusí bát. Absolventi tohoto kurzu dnes pracují na předních světových pracovištích (CERN, MPI,...). Samozřejmě není třeba absolvovat kurz celý, ale vybírat si jen části, které Vás zajímají. Části kurzu: TF1: Teoretická mechanika, TF2: Kvantová teorie, TF3: Statistická fyzika, TF4: Volné téma dle výběru. Kurz je vhodný pro hloubavé bakaláře, magistry i doktorské studenty. Obsah kurzu se dozvíte ze skript stažitelných u každé části. Mnoho let probíhá kurz v tradičním čase ve čtvrtek dopoledne od 9:15 do 12:30. Případné dotazy zodpovím emailem (kulhanek@fel.cvut.cz).

Kódy celého kurzu
TF 1: Teoretická mechanika (BV002TF1, XP02TF1)
TF 2: Kvantová teorie (BV002TF2, XP02TF2) LS 2022/2023
TF 3: Statistická fyzika (BV002SF, XP02SF) ZS 2023/2024
TF 4: Velmi nestandardní přednáška (BV002VNP, XP02VNP) LS 2023/2024 (právě končí)
Studijní materiály
Vybrané kapitoly z teoretické fyziky  Teoretická mechanika  Teoretická mechanika

2022 otázky ke zkoušce

Termíny zkoušek:
5. 1. posl. 84 FEL, 9:15
11. 1. posl. 202a FEL, 9:15
26. 1. posl. 84 FEL, 9:15
10. 2. posl. 84 FEL, 9:15
Aldebaran Homepage