Ke stažení Ke koupi

Již přes deset let pro Vás připravujeme texty, bulletiny, komentované animace, studijní a další materiály. Server Aldebaran je zde pro Vás od 1. ledna 2000. Naprostou většinu materiálů připravujeme ve svém volném čase bez nároku na jakýkoli honorář a poskytujeme je zcela zdarma. V této rubrice Vám nabízíme i několik produktů za peníze. Jde o knížky a trička našeho sdružení, jejichž výroba přece jen nějaké peníze stála a my musíme alespoň pokrýt výrobní náklady. Vděčni samozřejmě budeme i za jakoukoli finanční podporu (číslo účtu je 2000067407/2010 pro Kč, 2000067407/8330 pro eura). Můžeme mít totiž jakkoli vznešené ideály, ale přece jen z něčeho žít musíme. Díky ale i za podporu slovní nebo drobnou pochvalu, která nás motivuje k další práci. Váš Aldebaran.

Petr Kulhánek: Vybranné kapitoly z teoretické fyziky Petr Kulhánek: Vybranné kapitoly z teoretické fyziky. Dotisk z dubna 2017. Učebnice určená pro vysokoškolské studenty fyziky i další zájemce. Obsahuje základní partie z teoretické mechaniky, kvantové teorie a statistické fyziky. V závěru jsou matematické doplňky pokrývající matematiku nezbytnou ke studiu. Text je doplněný stručnými životopisy některých významných osobností fyziky. Publikace je unikátní tím, že k probírané tématice jsou ke stažení kompletní nahrávky přednášek autora (adresa ke stažení je v učebnici), takže si student může pustit i „živý“ výklad. Podrobnosti a objednávky. Errata k 1. vydání 2016. DOTISK 2017
učebnice
330 Kč
170 Kč
Tričko Aldebaran, předek Tričko Aldebaran, zadek Tričko Aldebaran v černé barvě. Část motivu na přední straně v noci svítí. Kvalitní bavlněné tričko, verze 2016, máme všechny velikosti (S, M, L, XL, XXL). Objednávky emailem (aldebaran@aldebaran.cz), při objednání knížek pomocí formuláře postačí tričko připsat do poznámky. NOVINKA 2016
Svítící tričko Aldebaran.
250 Kč
200 Kč
Petr Kulhánek: Z kuchyně do vesmíru Petr Kulhánek: Z kuchyně do vesmíru aneb třináctero příběhů neobyčejně obyčejných. Vydáno 2016. Na fyzikálních zákonech je krásné to, že jsou univerzální. Se stejnými jevy se setkáváme jak v naší domácnosti, například v obyčejné kuchyni, tak v hlubinách vesmíru. V knížce, která je určena široké veřejnosti zajímající se o fyziku, jsou na populární úrovni popsány zajímavé fyzikální jevy od historických souvislostí až po žhavé novinky. Třináct příběhů, které kniha obsahuje, má jeden společný jmenovatel – jsou to příběhy o věcech neobyčejně obyčejných. Podrobnosti a objednávky. NOVINKA
230 Kč
Ivan Havlíček: Jupiter Ivan Havlíček: Jupiter. Vydáno 2014. Kniha vynikajícího popularizátora astronomie Ivana Havlíčka o fantazii a nezkrotné touze po poznání. Od prvních pozorování Jupiteru se čtenář přesune k dech beroucím fotografiím z nejnovějších sond.V knize naleznete i základní fakta o této podivuhodné planetě a podrobné mapy největších Jupiterových měsíců. Podrobnosti a objednávky. 250 Kč
Petr Kulhánek a kol.: Svítání Petr Kulhánek a kolektiv: Astronomie a fyzika – svítání. Vydáno 2014. Publikace je doslova nabitá novinkami z astronomie, fyziky a nových technologií za poslední 4 roky. Text je doplněn mnoha barevnými obrázky. Název knihy evokuje posun našich znalostí o vzniku a složení vesmíru. Střípky poznání se skládají do mozaiky a poprvé svítá. Kniha navazuje na úspěšné tituly Na přelomu tisíciletí a Nové obzory. Podrobnosti a objednávky. 330 Kč
Dana a Rudolf Mentzlovi: Piráti na Marsu Dana a Rudolf Mentzlovi: Piráti na Marsu. Vydáno 2013. Scifi, které až zase tak scifi není. Příběh si totiž vystačí se současnými znalostmi o Marsu a soudobými vědeckými poznatky. Studenti Alan a Elias přilétají se svou třídou letí seznámit s metodami terraformace Marsu. Řízený dopad ledové komety má rudé planetě poskytnout potřebnou vodu. Akce ale není bez rizika…. Podrobnosti a objednávky. 120 Kč
Blýskání Petr Kulhánek: Blýskání. Vydáno 2011, dotisk 2013. Třináctero příběhů o plazmatu, čtvrtém skupenství hmoty (blesky, astronomie, technologie...). Nakladatelství AGA (Aldebaran Group for Astrophysics), srpen 2011. Errata pro vydání 2011. Dotisk 2013. VYPRODÁNO
Josip Kleczek: Toulky vesmírem Josip Kleczek: Toulky Vesmírem. Vydáno 2013. V knize a dvanácti DVD prezentacích vynikajícího vědce a popularizátora doc. Josipa Kleczka se můžete vydat na toulky Vesmírem od Sluneční soustavy až po nejvzdálenější galaxie. Předmluvu napsal RNDr. Jiří Grygar. Podrobnosti a objednávky. VYPRODÁNO
Úvod do teorie plazmatu Petr Kulhánek: Úvod do teorie plazmatu. Vydáno 2011. Učebnice teorie plazmatu určená pro vysokoškoláky matematicko-fyzikálního zaměření a odborníky z oboru. Nakladatelství AGA (Aldebaran Group for Astrophysics). Podrobnosti a objednávky tištěné verze. Errata. K dispozici je zdarma celé pdf ke stažení. 300 Kč
150 Kč
Prřoč je v noci tma? Peter Zamarovský: Proč je v noci tma? V knížce, kterou jsme pro Vás připravili, je unikátním způsobem řešena důležitá astronomická otázka na pozadí historických a filosofických souvislostí. Nakladatelství AGA (Aldebaran Group for Astrophysics). VYPRODÁNO
AFNO Petr Kulhánek a kol.: Astronomie a fyzika – nové obzory. Vydáno 2010. V knížce, kterou jsme pro Vás připravili, se formou krátkých článků dočtete novinky z posledních tří let o blízkém i vzdáleném vesmíru, o nových technologiích, biofyzice i dalších souvisejících oborech. Nakladatelství AGA (Aldebaran Group for Astrophysics). Podrobnosti a objednávky. VYPRODÁNO
AFPT Petr Kulhánek a kol.: Astronomie a fyzika na přelomu tisíciletí II. Vydáno 2005. Na prvním díle nezávislá série novinek z astronomie a fyziky s postranním glosářem pojmů a mnoha doprovodnými texty. Nakladatelství a vydavatelství Aldebaran. Poslední kusy do vyprodání objednávejte prostřednictvím emailu aldebaran@aldebaran.cz. Poštovné 43 Kč. 290 Kč
Moderní kosmologie Petr Kulhánek: Moderní kosmologie aneb Jak přednášet o kosmologii? Vydáno 2013. Publikace (63 stran) byla vydána jako metodický a studijní materiál v rámci aktivit projektu Výstavou ke spolupráci a poznání. Projekt je spolufinancován z Operačního programu příhraniční spolupráce SR–ČR 2007–2013. Tento mikroprojekt je spolufinancován Evropskou unií, z prostředků fondu mikroprojektů spravovaného regionem Bílé Karpaty. ZDARMA,
už jen pdf
AFPT I Petr Kulhánek a kol.: Astronomie a fyzika na přelomu tisíciletí I. Vydáno 2004. První ze série novinek z astronomie a fyziky s postranním glosářem pojmů a mnoha doprovodnými texty. Nakladatelství Dialog. VYPRODÁNO
letem světem, AGA 2006 Letem světem. Soubor článků, animací a plakátů z roku 2006 (AGA, 2006). Volné elektronické pokračování knížek Astronomie a fyzika na přelomu tisíciletí I a II. Při čtení Vás budou provázet veselé postavičky nakreslené Ivanem Havlíčkem. Nero obraz (562 MB) si můžete vypálit na CD programem Ahead Nero. ZDARMA
MIT Elektřina a magnetizmus Elektřina a magnetizmus. Kurz MIT v českém překladu (AGA, 2007) s mnoha animacemi, učebními texty a zajímavými příklady. Jde o kompletní vysokoškolský kurz doplněný multimédii, která Vám umožní pochopení probíraných jevů. ISO obraz (680 MB) si můžete vypálit na CD. ZDARMA
Nebe nad Zlínem Ivan Havlíček: Nebe nad Zlínem (2010). Základní kurz orientace na obloze. Veškerá souhvězdí viditelná v průběhu roku z našich zeměpisných šířek včetně popisu zajímavých objektů dostupných malými dalekohledy. Celkem 157 barevných stran. Formát brožurky: pdf, 54 MB. ZDARMA
Alice ALICE a kvarkovo-gluonová polévka, česká lokalizace (AGA, 2009) brožurky k detektoru ALICE na urychlovači LHC. Na detektoru bude probíhat výzkum kvarkovo-gluonového plazmatu, stavu látky, ve kterém se vesmír nacházel zlomek sekundy po svém vzniku. Formát brožurky: pdf, 20 MB. ZDARMA
Vybrané kapitoly z teoretické fyziky Petr Kulhánek: Vybrané kapitoly z teoretické fyziky. Učebnice, v níž se seznámíte se základy teoretické mechaniky, kvantové teorie a statistické fyziky, která je odrazovým můstkem ke studiu dalších vědních oborů. Zdarma pdf (2017, 26 MB). Tištěná verze. ZDARMA
Teorie plazmatu I a II Petr Kulhánek: Teorie plazmatu. Učebnice, v níž se seznámíte se základy fyziky plazmatu, pohyby nabitých částic, statistickým popisem plazmatu, magnetohydrodynamikou a vlnami a nestabilitami v plazmatu. Zdarna pdf (2017, 30 MB). Tištěná verze. ZDARMA
Mechanika Petr Kulhánek: Teoretická mechanika (TF1). Výukový text, v němž se seznámíte se základy teoretické mechaniky, která je odrazovým můstkem ke studiu dalších vědních oborů. Pro hloubavější čtenáře jsou určeny kapitoly věnované vlastnostem diferenciálních rovnic a pohybům nabitých částic. Formát pdf, verze prosinec 2014, 1 MB. ZDARMA
Kvantová teorie Petr Kulhánek: Kvantová teorie (TF2). Výukový text, v němž se seznámíte se základy kvantové teorie, která je nutná pro pochopení procesů v mikrosvětě. Součástí jsou základy nerelativistické i relativistické kvantové teorie. Formát pdf, 1.2 MB. ZDARMA
Statistická fyzika Petr Kulhánek:Statistická fyzika (TF3). Výukový text, v němž se naučíte základy statistické fyziky, která je nutná pro pochopení jevů s mnoha částicemi, podstaty tepelné kapacity látek, chování feromagnetik nebo chování nitra hvězd. Formát pdf, 1.1 MB. ZDARMA
Vybrané kapitoly z fyziky plazmatu Petr Kulhánek:Vybrané kapitoly z fyziky plazmatu. Výukový text, určeno vysokoškolákům se znalostí základů fyziky plazmatu. Formát pdf, 2017, 4 MB. ZDARMA
Obecná relativita Petr Kulhánek:Obecná relativita (TF4). Výukový text, v němž se naučíte základy obecné relativity, současné teorie gravitace, která k popisu interakce využívá pokřiveného času a prostoru. Formát pdf, 4 MB. ZDARMA
Astrofyzika – cvičení Petr Kulhánek, Milan Červenka: Astrofyzika v příkladech. Sbírka řešených příkladů z astrofyziky. Obsahuje příklady z elektromagnetického vlnění, rotačních pohybů, fyziky hvězd, gravitace a tíže, speciální relativity a kosmologie. Formát pdf, 1 MB. ZDARMA

Aldebaran Homepage