Obsah Obsah

Souhvězdí  Obsah

Orientace na obloze | Messierův katalog

Messierův katalog: katalog mlhavých objektů (většinu tvoří mlhoviny, galaxie a hvězdokupy). Poprvé byl vydán v roce 1781 francouzským pozorovatelem komet Charlesem Messierem, později byl doplněn o další objekty, dnes obsahuje 110 položek. Objekty katalogu jsou označeny písmenem M a číslem. Například M 31 je Velká galaxie v Andromedě. Údaje o Messierových objektech byly převzaty z Messierova katalogu SEDS Messier Database. Děkujeme za laskavé svolení využívat tyto materiály k účelům výuky. Fotografie na těchto stránkách jsou z volně dostupných zdrojů na internetu, aktualizace fotografií a údajů proběhla v dubnu 2017.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ KATALOGY

  • M: Messierův katalog (Charles Messier)
  • NGC:  New General Catalogue (William & John Herschel, John Dreyer)
  • 3C: třetí Cambridžský katalog radiových zdrojů (A. S. Bennett)
  • HD: katalog Henryho Drapera
  • B: Barnardův katalog temných mlhovin (Edward E. Barnard)
  • ESO: katalog objektů jižní oblohy (European Southern Observatory)
  • Lac: katalog mlhovin a hvězdokup (Nicolas Louis Lacaille)
Charles Messier a jeho slavný katalog

Charles Messier a jeho slavný katalog.

Souhvězdí  Obsah

Aldebaran Homepage