LYRA (LYRA)

Zpět  Lyra

 

M 56 M 56 Méně jasná kulová hvězdokupa s nevýrazným jádrem. Průměr 60 l.y. Přibližuje se k nám rychlostí 145 km/s. Zdroj: Fort Lewis College Observatory. S: Lyra
α = 19h 16.6'
δ = +30°11'
d =  31 600 l.y.
m = 8.3
M 57 M 57 Prstencová mlhovina v Lyře. Jedna z nejznámějších planetárních mlhovin na obloze. Pozůstatek po odhození obálky centrální hvězdou s teplotou 100 000 K. Poslední průzkumy ukazují, že obálka není sférická, ale má skutečně toroidální tvar. Zdroj: NASA/ESA/C. Robert O’Dell/Vanderbilt University. S: Lyra
α = 18h 53.6'
δ = +33°02'
d =  4 100 l.y.
m = 8.8

mapa okolí

Zpět