STŘELEC (SAGITTARIUS)

Zpět Střelec

 

M 8 M 8 Laguna. Difúzní mlhovina spojená s mladou otevřenou hvězdokupou NGC 6530. Rozměry 140×60 l.y. Nejjasnější část se podle svého tvaru nazývá „Přesýpací hodiny“ (Hourglass nebula). Zdroj: National Optical Astronomy Observatory. S: Střelec
α = 18h 03.8'
δ = −24°23'
d =  5 200 l.y., 
m = 6.0
M 17 M 17 Omega. Emisní mlhovina s rodícími se hvězdami. V mlhovině je ponořena soustava asi 35 velmi mladých hvězd. Hmotnost 800 Ms. Průměr 40 l.y. Zdroj: ESO. S: Střelec
α = 18h 20.8'
δ = −16°11'
d =  5 000 l.y.
m = 7.0
M 18 M 18 Otevřená hvězdokupa. Dobře pozorovatelná v malých dalekohledech (je vidět asi 12 hvězd). Nejteplejší hvězdy mají spektrální třídu B3, stáří hvězdokupy se odhaduje na pouhých 32×106 let. Zdroj: REU program/NOAO/AURA/NSF. S: Střelec
α = 18h 19.9'
δ = −17°08'
d =  4 900 l.y.
m = 7.5
M 20 M 20 Trifid. Emisní a reflexní mlhovina s charakteristickými třemi laloky. Červená část je emisní mlhovina spojená s mladou hvězdokupou v blízkosti centra. Celý systém je obklopen modrou reflexní mlhovinou. Trifid se nachází dva stupně severozápadně od mlhoviny Laguna (M 8) a spolu s ní tvoří často fotografovanou dvojici mlhovin. Zdroj: Salvatore Grasso. S: Střelec 
α = 18h 02.6'
δ = −23°02'
d =  5 200 l.y.
m = 9.0
M 21 M 21 Otevřená hvězdokupa s relativně velkou koncentrací hvězd v centru. Nachází se v těsné blízkosti mlhoviny Trifid. Zdroj: REU program/NOAO/AURA/NSF. S: Střelec
α = 18h 04.6'
δ = -22°30'
d =  4 250 l.y.
m = 6.5
M 22 M 22 Kulová hvězdokupa. Pravděpodobně první objevená kulová hvězdokupa (1665, A. Ihle). V nepříliš severních šířkách je pozorovatelná prostým okem a je dokonce jasnější než proslulá hvězdokupa M 13 v Herkulu. Zdroj: Jim Misti. S: Střelec
α = 18h 36.4'
δ = −23°54'
d =  10 000 l.y.
m = 5.1
M 23 M 23 Otevřená hvězdokupa. Vynikající objekt pro sledování malými dalekohledy, zejména binary. Hvězdokupa obsahuje minimálně 150 členů. Zdroj: Sergio Equivar/Buenos Aires Skies. S: Střelec
α = 17h 56.8'
δ = −19°01'
d =  2 200 l.y.
m = 6.9
M 24 M 24 Hvězdné mračno ve Střelci (Malý oblak ve Střelci). Rozsáhlá soustava hvězd a hvězdokup, na které se díváme průzorem mezi temnými mlhovinami. Jde o vzdálenou část spirálního ramene Mléčné dráhy. Zdroj: Dylan O'Donnell. S: Střelec
α = 18h 16.9'
δ = −18°29'
d =  10 000 l.y.
m = 4.6
M 25 M 25 Otevřená hvězdokupa. Snadno pozorovatelná v malých dalekohledech a dokonce v divadelních kukátkách. Hvězdokupa obsahuje cefeidu U Sagittarii (perioda 6.74 dne), dva obry třídy G a do pozice hvězdokupy se zdánlivě promítají dva obři třídy M. Průměr 23 l.y. Vzdálenost hvězdokupy je díky cefeidě změřena mimořádně přesně. Canada-France-Hawaii Telescope. S: Střelec
α = 18h 31.6'
δ = −19°15'
d =  2 000 l.y.
m = 6.5
M 28 M 28 Kulová hvězdokupa. Nachází se v blízkosti velmi jasné kulové hvězdokupy M 22. Má však nižší jasnost a průměr jen 75 l.y. V roce 1987 zde byl  objeven první milisekundový pulsar v kulové hvězdokupě. Zdroj: NOAO/AURA/NSF. S: Střelec
α = 18h 24.5'
δ = −24°52'
d =  18 000 l.y.
m = 6.8
M 54 M 54 Kulová hvězdokupa. Snadno nalezitelný, velmi výrazný objekt. Nachází se v blízkosti jasné čtveřice hvězd v souhvězdí Střelce. Po dlouhou dobu se předpokládalo, že hvězdokupa je součástí mléčné dráhy. Teprve v roce 1994 se zjistilo, že je součástí trpasličí galaxie SagDEG (Sagittarius Dwarf Elliptical Galaxy), nově objeveného satelitu naší Galaxie. Zdroj: HST S: Střelec
α = 18h 55.1'
δ = −30°29'
d =  80 000 l.y.
m = 7.6
M 55 M 55 Letní růže. Kulová hvězdokupa. Rozlehlý objekt (2/3 průměru Měsíce v úplňku), průměr 110 l.y. Od nás nepozorovatelná. Zdroj: ESA/HST. S: Střelec
α = 19h 40.0'
δ = −30°58'
d =  17 000 l.y.
m = 6.3
M 69 M 69 Kulová hvězdokupa. Menší a slabší kulová hvězdokupa v blízkosti centra Galaxie. Velmi podobná kulové hvězdokupě M 70, která se nachází v její blízkosti. Zdroj: NASA/ESA Hubble Space Telescope. S: Střelec
α = 18h 31.4'
δ = −32°21'
d =  27 000 l.y.
m = 7.6
M 70 M 70 Kulová hvězdokupa. Menší a slabší kulová hvězdokupa v blízkosti centra Galaxie. Velmi podobná kulové hvězdokupě M 69, která se nachází v její blízkosti. Zdroj: Constellation Guide. S: Střelec
α = 18h 43.2'
δ = −32°18'
d =  28 000 l.y.
m = 7.9
M 75 M 75 Kulová hvězdokupa. Vzdálená 60 000 l.y. Jedna z nejvzdálenějších hvězdokup Messierova katalogu. Leží až za centrem galaxie. Podle některých zdrojů je vzdálena až 100 000 l.y. Zdroj: NASA/ESA Hubble Space Telescope. S: Střelec
α = 20h 06.1'
δ = −21°55'
d =  60 000 l.y.
m = 8.5

mapa okolí
poloha klíčových objektů

Zpět