ŠTÍR (SCORPIUS)

Zpět Štír

 

M 4 M 4 Kulová hvězdokupa. Velmi blízká kulová hvězdokupa viditelná i pouhým okem. Průměr 55 l.y. Objevena v roce 1745 (de Cheseaux). V roce 1987 v této hvězdokupě objeven milisekundový pulsar. Zdroj: Sid Leach. S: Štír
α = 16h 23.6'
δ = −26°32'
d = 6 800 l.y.
m = 5.6
M 6 M 6 Motýlek. Otevřená hvězdokupa tvaru motýla. Má cca 80 členů. Průměr 20 l.y. Stáří 50 až 100 milionů let. V blízkosti (zdánlivě) leží Ptolemaiova hvězdokupa M 7. Zdroj: Sergio Eguivar/Buenos Aires Skies. S: Štír
α = 17h 40.1'
δ =−32°13'
d = 2 000 l.y.
m = 5.3
M 7 M 7 Ptolemaiova hvězdokupa (Ocas Štíra). Výrazná jasná otevřená hvězdokupa viditelná snadno okem. 80 hvězd jasnějších než m = 10. Stáří 220 milionů let. Rozměr 18 l.y. Zdroj: Lorand Fenyes. S: Štír 
α = 17h 53.9'
δ = −34°49'
d = 800 l.y.
m = 4.1
M 80 M 80 Kulová hvězdokupa. Slabší objekt, rozměry 36 000 l.y. V roce 1860 byla v této hvězdokupě pozorována výrazná nova, která změnila vzhled hvězdokupy na několik dní. Zdroj: NASA/ESA/HST. S: Štír
α = 16h 17.0'
δ = −22°59'
d = 27 400 l.y.
m = 7.3

mapa okolí

Zpět