JEDNOROŽEC (MONOCEROS)

Zpět  Jednorožec

 

M 50 M 50 Otevřená hvězdokupa. Objevená Charlesem Messierem v roce 1772. Rozměry 18 l.y. Asi 200 členů. Zdroj: Alex McConahay. S: Jednorožec
α = 07h 03.2', 
δ = -08°20'
d
=  3 000 l.y.
m = 6.3

mapa okolí

Zpět