VOZKA (AURIGA)

Zpět Vozka

 

M 36 M 36 Jedna ze tří jasných a velmi hustách otevřených hvězdokup v souhvězdí Vozky. Průměr 14 l.y. Nejméně 60 členů, některé hvězdy velmi rychle rotují. Stáří hvězdokupy se odhaduje na 25 milionů roků. Zdroj: NOAO/AURA/NSF. S: Vozka
α = 05h 36.1'
δ = +34°08'
d = 4 100 l.y.
m = 6.3
M 37 M 37 Nejjasnější a nejbohatší.ze tří hustých otevřených hvězdokup ve Vozkovi. Bylo identifikováno 500 členů, hmotnost hvězdokupy je 1 500 Sluncí. Průměr 20 až 25 l.y.  Stáří hvězdokupy se odhaduje na 400 milionů roků. Zdroj: Marcin Paciorek. S: Vozka
α = 05h 52.4'
δ = +32°33'
d = 4 400 l.y.
m = 6.2
M 38 M 38 Další ze tří otevřených hvězdokup v souhvězdí Vozky. Průměr 25 l.y. Nejjasnější člen je žlutý obr spektrální třídy G0 s absolutní jasností M = −1. Stáří hvězdokupy se odhaduje na 220 milionů roků. Zdroj: StarFred. S: Vozka 
α = 05h 28.4'
δ = +35°50'
d = 4 200 l.y.
m = 7.4

mapa okolí

Zpět