VELKÝ PES (CANIS MAJOR)

Zpět Velký pes

 

M 41 M 41 Otevřená hvězdokupa. Leží 4° jižně od nejjasnější hvězdy Sirius. 100 členů. Obsahuje několik červených a oranžových obrů. Stáří 200 milionů let. Průměr se odhaduje na 25 l.y. Vhodný objekt pro malé dalekohledy. Zdroj: Robert Gendle. S: Velký pes
α = 06h 47.0'
δ = -20°44'
d =  2 300 l.y.
m = 4.6

mapa okolí

Zpět