VELRYBA (CETUS)

Zpět Velryba

 

M 77 M 77 Spirální galaxie typu Sb. Jedna z největších galaxií v Messierově katalogu. Rozměry se odhadují na 170 000 l.y. Atypické široké emisní čáry ve spektru (rychle se pohybující oblaka plynu směrem od jádra). Seyfertova galaxie s aktivním jádrem. Jádro je silným radiovým zdrojem (označení Cet A). Jsou v něm pravděpodobně černé veledíry s hmotností až 100×106 Ms. Zdroj: Adam Block/Mt. Lemmon Skycenter/University of Arizona. S: Velryba
α = 02h 42.7'
δ = -00°01'
d =  60×106 l.y.
m = 8.9

mapa okolí

Zpět