KOZOROH (CAPRICORN)

Zpět Kozoroh

 

M 30 M 30 Kulová hvězdokupa, průměr 70 l.y., přibližuje se rychlostí 160 km/s. Je viditelná pouhým triedrem. Stáří se odhaduje na 13 miliard roků, hmotnost na 160 000 Sluncí. Zdroj: HST. S: Kozoroh
α = 21h 40.4'
δ = −23°11'
d = 27 000 l.y.
m = 7.5

mapa okolí

Zpět