ORION (ORION)

Zpět Orion

 

M 42 M 42 Velká mlhovina v Orionu. Difúzní mlhovina, emisní a reflexní. Součást nejrozsáhlejšího známého prachoplynného útvaru - komplexu v Orionu, který se rozprostírá přes více než polovinu souhvězdí Orion a má rozměry mnoha set světelných let. Součástí je např. M42, M 43, M 78, Koňská hlava a další. Sama M 42 má průměr 30 l.y., její menší severovýchodní část má samostatné označení M 43. Z HST v M 42 fotografovány zárodečné globule hvězd. Zdroj: HST. S: Orion
α = 05h 35.4'
δ = −05°27'
d =  1 600 l.y.
m = 4.0
M 43 M 43 Difúzní mlhovina, emisní a reflexní. Součást Velké mlhoviny v Orionu (severovýchodní část) s vlastním katalogovým číslem. Zdroj: John Chumack. S: Orion
α = 05h 35.6'
δ = −05°16'
d =  1 600 l.y.
m = 9.0
M 78 M 78

Difúzní reflexní mhovina. Nejjasnější reflexní mlhovina na obloze, patří k  nejrozsáhlejšího známého prachoplynného útvaru - komplexu v Orionu (M 42, M 43, Koňská hlava). Mlhovina září odraženým světlem jasně modrých hvězd ranného typu B. V mlhovině bylo také detekováno 45 méně hmotných hvězd typu T Tauri. Zdroj: Wide Field Imager camera/MPG/ESO 2.2-m telescope, La Silla Observatory.

S: Orion
α = 05h 46.7'
δ = +00°03'
d =  1 600 l.y.
m = 8.3

mapa okolí

Zpět