PEGAS (PEGASUS)

Zpět  Pegas

 

M 15 M 15 Kulová hvězdokupa v Pegasu. Bylo v ní identifikováno přes sto proměnných. HST vyfotografoval jádro hvězdokupy. Jádro je velmi kompaktní, smršťuje se a pravděpodobně obsahuje černou díru. Zdroj: NASA/ESA/HST. S: Pegas
α = 21h 30.0'
δ = +12°10'
d =  32 600 l.y.
m = 6.2

mapa okolí

Zpět