HONÍCÍ PSI (CANES VENATICI)

Zpět Honící psi

 

M 3 M 3 Nádherná, snadno nalezitelná, kulová hvězdokupa. V této hvězdokupě bylo nalezeno přes 200 proměnných hvězd, z toho přes 170 typu RR Lyrae. Hvězdokupa byla objevena přímo Charlesem Messierem. Zdroj: Karel Teuwen. S: Honící psi
α = 13h 42.2'
δ = +28°23'
d = 30 600 l.y.
m = 6.2
M 51 M 51 Vírová galaxie. Velká svítivá galaxie, objevená Charlesem Messierem. Je dominantou malé vázané skupiny galaxií. Menší průvodce této galaxie má označení NGC 5195. Kombinovaný snímek z více oborů spektra. Zdroj: X-ray: NASA/CXC/SAO; Optical: Detlef Hartmann; Infrared: NASA/JPL-Caltech. S: Honící psi
α = 13h 29.9'
δ = +47°12'
d = 37 ×106 l.y.
m = 8.4
M 63 M 63 Slunečnice. Spirální galaxie s příčkou (Sb-Sc), objevená Messierovým přítelem Pierrem Mechainem v roce 1779. Je součástí skupiny galaxií kolem Vírové galaxie M 51. Zdroj: Bill Snyder John's Astrophotos/NASA S: Honící psi
α = 13h 15.8'
δ = 42+02°
d = 37 ×106 l.y.
m = 8.6
M 94 M 94 Kočičí oko. Spirální galaxie s extrémně jasným vnitřkem. Na hranici vnitřní oblasti je aktivní oblast, kde se tvoří hvězdy. Byly zde nalezeny mladé modré hvězdokupy. Zdroj: R Jay Gabany/Blackbird Observatory. S: Honící psi
α = 12h 50.9'
δ = +41°07'
d = 14 ×106 l.y.
m = 8.2
M 106 M 106 Jasná spirální galaxie s příčkou. Vzdaluje se od nás rychlostí 540 km/s. V radiovém oboru jsou rozměry této galaxie podstatně větší než ve viditelném světle. Galaxie je vzdálená 25 milionů l.y., na průměr má .60 tisíc l.y. Dobře patrné jsou tmavé pásy prachu. Výtrysky svědčí o veledíře v jádru této galaxie. Zdroj: RTG: Chandra, Vizuální: HST, IR: Spitzer, Radio: VLA. S: Honící psi
α = 12h 19.0'
δ = +47°18'
d = 25 ×106 l.y.
m = 8.4

mapa okolí

Zpět