Tabulkyspektrum → infračervené

 

Infračervené záření objevil v roce 1800 William Herschel při rozkladu slunečního světla hranolem. Zjistil, že za červenou barvou existuje další záření, které zahřeje teploměr. Infračervené záření má vlnovou délku v rozsahu od 0,75 μm do 400 μm. Typickými útvary s touto velikostí jsou například prvoci. IR záření využíváme v infrazářičích, v infralampách, při infraterapii, v dálkových ovladačích, v termovizi, v čidlech na zloděje, v dálkových teploměrech a při dálkovém průzkumu Země. V astronomii se využívá IR záření k výzkumu meziplanetární hmoty, planetárních atmosfér, plynu a prachu v galaxiích, hnědých trpaslíků, červených veleobrů, exoplanet, protoplanetárních disků a mlhovin. IR záření prochází zemskou atmosférou jen částečně, v tzv.oknech.

Infračervený obor
Vlnová
délka (μm)
(10−6 m)
Frekvence
(THz)
(1012 Hz)
Energie
(meV)
(10–3 eV)
Teplota
(K)
(100 K)
Pásmo Poznámka
0.75÷3 100÷400 410÷1 660 4 400÷18 000 NIR blízké IR
3÷30 10÷100 41÷410 440÷4400 TIR tepelné IR
30÷400 0.75÷10 3.1÷41 33÷440 FIR vzdálené IR

 

Atmosférická okna
Vlnová délka (μm)
(10−6 m)
Frekvence (THz)
(1012 Hz)
Okno
(pásmo)
Průhlednost
atmosféry
1.1÷1.4 214÷273 J vysoká
1.5÷1.8 167÷200 H vysoká
2.0÷2.4 125÷150 K vysoká
3.0÷4.0 75÷100 L 3.0÷3.5 μm použitelná
3.5÷4.0 μm vysoká
4.6÷5.0 60÷65 M nízká
7.5÷14.5 21÷40 N 8÷9 μm, 10÷12 μm
použitelná, jinak ne
17÷25 12÷18 Q velmi nízká
28÷40 7.5÷11 Z velmi nízká
330÷370 0.8÷0.9 velmi nízká

 

Herschel

Evropská infračervená observatoř Herschel je umístěna v Lagrangeově bodě L2 soustavy Země-Slunce. Je největším dalekohledem za hranicemi atmosféry Země. Primární zrcadlo má průměr 3.5 metru.

Herschel - Rosetta

Molekulární mračno Rosetta ze souhvězdí Jednorožce je zobrazené v IR oboru. Fotografie v nepravých barvách je složená z několika snímků pořízených na různých vlnových délkách. Mračno je vzdálené 5 000 světelných roků a jsou v něm dobře patrné uzlíky rodících se hvězd. Snímek pořídila infračervená observatoř Herschel dne 12. dubna 2010.

 

Home

Valid HTML 5 Valid CSS!

Aldebaran Homepage