Tabulkyspektrum → ultrafialové

 

Typickými útvary s rozměry odpovídajícím vlnovým délkám ultrafialového záření jsou viry (17÷300 nm). Na Zemi se setkáme s ultrafialovým zářením zejména při opalování, kde je jeho vliv většinou negativní. UV záření se využívá k dezinfekci povrchů, k excitaci luminoforů (například u ochranných prvků bankovek nebo na diskotékách). U zubního lékaře se setkáme s UV kompozity vytvrzovanými UV zářením. V astronomii vyzařují v UV oboru hvězdy (včetně našeho Slunce), dominantně září v UV oboru mladé a horké hvězdy. V UV oboru také září polární záře, novy a supernovy a v některých případech i mezihvězdný prach. Elektrony rotující kolem siločar magnetického pole v atmosférách hvězd také vyzařují v UV oboru.

Ultrafialový obor – dělení ve fyzice
Vlnová
délka (nm)
(10−9 m)
Frekvence
(PHz)
(1015 Hz)
Energie
(eV)
(100 eV)
Teplota
(kK)
(103 K)
Pásmo Poznámka
10÷100 3÷30 12.4÷124 140÷1400 EUV
(XUV)
Extrémní UV obor
10÷31 nm čáry vysoce ionizovaných kovů v koróně
100÷200 1.5÷3 6.2÷12.4 72÷140 FUV
(VUV)
Vzdálený (Far) neboli vakuový (Vacuum) UV obor
79.6 nm: důležitá čára N2
91.1 nm: důležitá čára O2
102.7 nm: důležitá čára O
145 nm: záření chromosféry
200÷300 1÷1.5 4.1÷6.2 48÷72 MUV Střední (Medium) UV obor
300÷390 0.77÷1 3.2÷4.1 37÷48 NUV Blízký (Near) UV obor

 

Ultrafialový obor – dělení v biologii
Vlnová
délka (nm)
(10−9 m)
Frekvence
(PHz)
(1015 Hz)
Energie
(eV)
(100 eV)
Teplota
(kK)
(103 K)
Pásmo Poznámka
100÷280 1.07÷3 4.4÷12.4 51÷140 UVC Škodlivé pro člověka
280÷320 0.94÷1.07 3.9÷4.4 45÷51 UVB Pomáhá produkci vitaminu D
320÷340 0.88÷0.94 3.6÷3.9 42÷45 UVA1 Způsobuje opálení kůže, které ji chrání před poškozením. Dělení na UVA1 a UVA2 souvisí s různou reakcí DNA na UV ozáření
340÷400 0.75÷0.88 3.1÷3,6 36÷42 UVA2

TRACE

Ultrafialová observatoř TRACE (Transition Region and Coronal Explorer) je sonda NASA vypuštěná v roce 1998 a navazující na práci družice SOHO. Poskytuje vynikající snímky plazmatu rozprostřeného podél siločar magnetického pole v UV oboru. Její mise byla ukončena v roce 2010.

TRACE

Siločáry slunečního magnetického pole zobrazené sondou TRACE. Elektrony rotující
kolem siločar září v UV oboru a tím umožní elegantní zobrazení siločar.

 

Home

Valid HTML 5 Valid CSS!

Aldebaran Homepage